ekejte, prosm...
Strnka se nat.

Úvod

Alyx VanceAlyx Vance

Návod je psán pro lehkou obtížnost (EASY) a občas jsou uvedeny i rozdíly pro těžkou (HARD).

#úkol 0 Obtížnost

Rozdíly v obtížnostech jsou poznatelné postupně jak postupujete hrou. V prvních dvou úrovních se prakticky rozdíly poznat nedají. Hlavně proto, že je Gordon bezbranný a převážně odkázaný na Alyx. Ve třetí úrovni jsou rozdíly pouze ve větší spotřebě nábojů a teprve v posledních dvou úrovních přijde zkouška dovedností.

Obtížnost se většinou liší pouze v tuhosti nepřátel - tedy kolik nábojů je potřeba na jejich zabití (kupodivu raketomet je pořád stejně účinný i na bosse) a kolik zraňují vás - a pravděpodobně také v šanci, že Alyx zemře. Nečekejte ale, že na HARD bude všude třikrát tolik zombíků jako je tomu v jiných hrách. Maximálně můžete očekávat, že někde bude schovaný headcrab, který tam před tím nebyl. V několika místech sice je trochu více nepřátel (nebo jsou jinak rozmístěni), ale je na to patřičně v návodu upozorněno.

V několika situacích se také stane, že místo zombíků jsou zombini a místo zombinů fast zombíci, ale pořád ještě není tak špatně, aby nemohlo být hůř... Na HARD si tedy dávejte největší pozor na granáty, které jsou i z několika metrů smrtelné a na vojáky s pulzní puškou, kteří vás mohou zabít pár náboji.

Co se týče rozmístění nábojů, lékáren a štítů, tak se rozhodně nedá říct, že by jich bylo míň (jak je tomu u většiny hlavně hororových her), ba spíše naopak. Jen je míň lékáren a štítů v místech kde se bojuje (takže boje jsou o něco tužší), ale naopak v místech kde je klid, je lékáren nepřeberné množství.

#úkol 0 Ovládání

Kliknutím na obrázek (screenshot) se zobrazí úplný obrázek v rozlišení 1280x1024. Ukázáním na obrázek se zobrazí jeho popis.

Přednastavené ovládání je uváděno v hranatých závorkách. např, "...použij baterku [F]...". Všechny klávesy lze v nastavení předefinovat.

Rychl navigace

1. Undue Alarm

DOGDOG

Ahoj Gordone. Doufám, že si pamatuješ, že jsi Gordon Freeman. I když já, kdybych byl zasypán budovou, bych si taky nepamatoval, jak se jmenuju. Naštěstí tvá kamarádka Alyx neváhala a společně s DOGem1) tě našli. Až budeš volný, vezmi si od DOGa svoji Gravity gun, doufám, že víš, co to je.

1) to česky znamená "pes"

Kdybys přeci jen podlehl mírné amnésii, a nemohl si na něco vzpomenout, podívej se na half-life2.cz nebo halflife2.net, kde najdeš popis všech zbraní, postav i nepřátel. Já ti postupně vysvětlím jen nové věci a postupy.

Teď musíš vyšplhat za Alyx a DOGem. Určitě si ale vzpomínáš, že nejsi tak obratný jako Alyx, a tak si budeš muset trochu pomoci. S gravity gun [G] si přitáhni (sekundární útok) jedno z prken napravo od výlezu. Pak ho polož (sekundární útok) tak, abys po něm mohl vylézt nahoru za Alyx. Dojdi kolem DOGa až k monitoru a nezapomeň si vzít připravené lékárničky.

Kde jsou schody?Kde jsou schody?
Originl obrzku

Po rozhovoru s Dr. Vancem a Dr. Kleinerem se dozvíte, že je potřeba pokusit se stabilizovat jádro reaktoru a umožnit tak odbojářům evakuovat město před výbuchem.

Počkej, až DOG zvedne překážku (trosky vznášedla) a podlez ji [CTRL]. Pak seskoč opatrně [ALT] na římsu pod sebou a vydej se doleva. Podlez vyčnívající rouru a počkej, až se přestane hroutit zem. Pak přeskoč díru a zatoč doleva. Podlez další rouru a pomocí gravity gun odhoď (primární útok) vrak auta. Na malém plácku počkej, co se bude dít. Raději ale nestůj uprostřed, protože se budou dít zajímavé věci. Také nezapoměň používat rychlé uložení [F4].

Počkej, až se Alyx rozloučí s DOGem a nastoupí. Pak obejdi vrak a také nastup [E]. Po chvíli propočítávání vás DOG přehodí přes propast. Ještě ale nevystupuj, protože jízda nekončí...

Až konečně vrak zastaví, rychle vystup [E] těsně před tím, než se bývalé auto zřítí do propasti. Pak se kolem propasti vydej doleva a pak přes most dál...

Rychlá navigace
HEV oblekHEV oblek

Jdi pořád dál a nezapomeň, že máš v HEV obleku zabudovanou baterku [F], která sice nemá velký dosah, ale pomůže odhalit, co se ukrývá ve tmě. Nezapomeň ji ale čas od času vypnout, aby se stačila dobít baterie. Bylo by nepříjemné zůstat někde v tmavé místnosti bez možnosti 'posvítit' si na nepřátele.

Dojdi až k rozpadlé lávce. Vrať se kousek zpátky a přeskoč přes zábradlí nalevo. Pokračuj dál chodbou až k energetickému poli. Jeden ze Stalkerů blokuje toto pole a tak musíš přinést pro Alyx jeden Roller Mine2). Počkej, až Alyx zruší ochranné pole za rohem a po úzké římse prolez do šachty. Dej se doprava a seškoč na širokou římsu. Odtud seskoč na kovový výstupek a z něj rychle se šikminu mírně napravo. Slez po ní dolu, po ochozu se dej doleva, počkej až přijede výtah a přejdi přes něj až k dobíječi na zdi.

2) to je česky "pohyblivá mina" - proto to tak také budu dále skloňovat

U něj si doplň energii do HEV obleku [E] a dej se doleva až k červenému tlačítku. Tlačítko stiskni a rychle uteč zpátky co nejdále to půjde. Vypustíš totiž Roller Miny, které jsou přitáhovány vším živým. Jednu ale musíš zachránit a přitáhnout si ji svým gravity gunem. Pak se rychle vydej výtahem nahoru a ukaž jí Alyx. Ta změní její polaritu, takže bude přitahován jen vašimi nepřáteli. Vystřel (primární útok) Roller Minu přes štít a sleduj jak pozabíjí Stalkery.

Roller min se nejlépe zbavíš tak, že je budeš odrážet pomocí gravity gun. Nebo můžeš jednu chytit a používat jako štít proti ostatním. Když chycenou minu ukážeš Alyx, změní její polaritu. Pak ji můžeš položit nebo vystřelit a ona se postará o ostatní miny a nepřátele. Také tě bude následovat...

Projdi místností úhlopříčně a pokračuj pořád dál jedinou možnou cestou. Zahni doleva do chodby, podlez pod troskami a dej se doprava a přes most. Zdá se, že je cesta zatarasená. To ale není problém pro tvoji Gravity gun. Několika výstřely cestu uvolni a jdi dál. Dojdi až k zábradlí, přeskoč ho (v pravé části) a dojdi k energetickému mostu napravo.

CitadelaCitadela

Přes něj ale vzniklo podivné magnetické pole, které pohltilo Combine vojáky. Abys prošel, budeš si muset pospíšit. K tomu jistě využiješ sprint [SHIFT]. Dej si ale pozor: sprint je urychlován stejnou baterií, jakou je napájena i baterka. Takže ji nezapomeň vypnut a počkat až se baterie dobije! Počkej, až se pole na chvilku přeruší, a rychle proběhni. Na druhé straně pak počkej na Alyx. Pokračuj stále dál až k dalšímu zábradlí.

Seskoč do místnosti s velkou obrazovkou a počkej, až se Alyx začně přehrabovat v záznamech počítače. Až přijede podivné stvoření a začne vás zraňovat (jen psychicky), rychle uteč3) k energetickému poli, které Alyx po chvilce vypne. Pokračuj dál až do přepážky se čtyřmi "větráky". Až se zapne ochranný systém, který již znáš z předchozího dobrodružství, získáš Super Gravity gun. S tou můžeš přitahovat Combine vojáky a zabíjet je tím. Není čas na přemýšlení a tak seber novou gravity gun a vydej se do další oblasti...

3) Útěk není nutný, protože fyzické zranění nehrozí a po pár sekundách to přestane.

Rychlá navigace

Dojdi až k přerušenému energetickému mostu. Všimni si, že socket4) nalevo dole není nabitý energií a proto není most kompletní. Přitáhni si tedy pomocí gravity gun jeden z e-nábojů5), které pod tebou přelétávají a střel ho do socketu (zaměřuj přes neprůhledný střed náboje). Na e-náboje (stejně jako na všechno ve hře) fungují zákony fyziky, takže se mohou odrážet ode zdí (což hned za chvilku bude potřeba vědět).

4) neboli "zásuvka" nebo "pouzdro" - je to ta velká kruhová věc na zdi
5) energetický náboj nebo energetické jádro; anglicky "combine ball"

SocketySockety
Originl obrzku

Na druhé straně mostu na vás zaútočí několik vojáků. Zbav se jich pomocí gravity gun. Na posledního vojáka stojícího na mostě nahoře můžeš střelit e-náboj, nebo počkat, až ho sejme Alyx. Bohužel po vojácích nezbude žádná zbraň (neblahý účinek vylepšené gravity gun) a tak jsi opět odkázán na gravity gun.

Pokud jsi zraněný, vrať se přes most zpět a doplň si energii. Pak nabij oba sockety dalšího mostu a pokračuj dál. Opět se zbav několika vojáků a pokračuj k poslednímu mostu. Socket napravo lze nabít bez problémů, ale před levým je ochrané sklo, a tak musíš e-náboj střelit těsně nad něj tak, aby se ode zdi a od skla postupně odrazil až do socketu.

Přeběhni po mostě, podlez zřícenou zeď a pokračuj dál až k energetickému poli, ze kterého přiběhnout vojáci. Dojdi až k propasti a dej se doleva. Přeskoč díru, přeběhni most a pokračuj rychle doleva abys utekl vojákovi, který vás ostřeluje. Až se kolem prořítí padající loď, pokračuj doprava do výklenku, a počkej až Alyx otevře dveře a pokračuj dál...

Rychlá navigace

Jdi dál až k výtahu. Ten však nejezdí a tak musíš nějakým e-nábojem (kolem jich je spoustu) nabít socket na druhé straně propasti. Až tak učiníš, výtah se rozjede směrem dolu. Alyx tě však upozorní na šrot padající shora. Sleduj (dívej se nahoru), které kusy míří přímo na výtah a těsně před tím, než do něj narazí je přitáhni pomocí gravity gun a vystřel do strany (nebo je lze přímo odstřelovat, ale je to těžší).

Až se výtah zastaví, musíš opět nabít socket. Není to ale tak jednoduché. Nejprve musíš ze vchodu vyrvat přitažením konzoli, která brání vstřelení e-náboje do místnosti dveřmi. Až se výtah rozjede, nezapoměň opět sledovat padající kusy. Potřetí se výtah zastaví a potřetí musíš nabít socket. Tentokrát je ale hlídán Stalkerem, kterého musíš nejprve zabít. Rychle za sebou chytni několik nábojů a střel je za sklo (odrazem), za kterým stojí Stalker. Až bude Stalker mrtvý, nabij socket a sjeď výtahem až dolu.

Až tě Alyx upozorní, podívej se dolu (skrz skleněnou podlahu), kudy se z výtahu vystupuje a hned jak výtah zastaví, uteč těsně předtím, než výtah rozdrtí jakási zřícená věž. Pokračuj dál až k přepusti označené znakem jádra...

Rychl navigace

2. Direct Intervention

CoreCore
Originl obrzku

Vyřiď vojáky v kontrolní místnosti a počkej, co řekne Alyx. Pak ji následuj až k výtahu do jádra. Až se výtah otevře, nech se svést přímo do jádra.

Tvůj HEV oblek tě dostatečně ochrání před radiací, takže se není čeho obávat. V nejhorším případě ti narostou tykadílka :).

V jádře musíš neprve pomocí e-nábojů zabít dva Stalkery, kteří jsou vybaveni lasery. Pak nabij sockety a po mostech přejdi až k tlačítku na konci. Po přepnutí se změní polohy mostů a ty se můžeš dostat do středu k žebříku. Po něm vylez nahoru a dej se úzkou chodbou do místnosti, kde tě napadne několik vojáků.

Podívej se nahoru a všimni si socketu. Vrať se k jádru, chytni jeden e-náboj a rychle ho odnes a střel do socketu. Tím zapneš jeden ze tří laserů, které stabilizují jádro.

Občas se stane, že utržený kus konzole zablokuje kanón laseru, to by však nemělo mít vliv na jeho funkci.

Pokračuj ke dveřím, které se otevřou, a zbav se vojáků za nimi. Dojdi až na konec chodby a střel do poklopu napravo. Nyní musíš proběhnout rourou, kterou procházejí e-náboje. Uhýbej jim díky tomu, že víš, že se vždy rozzáří ten emitor, který následně vystřelí náboj. Nezapoměň používat skrčení a sprint. Nebo můžeš kovový poklop přitáhnout a použít jako štít proti e-nábojům6).

6) na tohle vylepšení přišel n-drew; zatím neověřeno

Pokračuj dál až k poklopu, který opět prostřel a v místnosti se zbav vojáků. Jdi dál a přejdi po mostě k jádru. Zde musíš rychle přeběhnout (sprint) po roztaveném ochozu v okamžiku, kdy se jádro smrskne. Opět známá místnost s vojáky a socketem. K nabití už však stačí použít náboj v připraveném poli. Až se aktivuje laser, otevřou se dveře, kterými opět pokračuj.

Výtahem se nech vyvézt nahoru a za rohem se zbav přiběhnuvších vojáků. Vytáhni náboj z e-pole a pokračuj dál až nad jádro. Až kolem pojede jedno rameno, přeskoč na něj a nech se odvézt k balkonu na druhé straně7). Mezitím na tebe zaútočí Manhacky (letadélka s cirkulárkou). Zbav se jich tak, že je budeš přitahovat a střílet do zdi.

7) Ti šikovnější se mohou pokusit přeskočit v horní části na následující rameno.

DOG a AlyxDOG a Alyx

Opět prostřel poklop a proběhni rourou s e-náboji. Tentokrát to nebude tak jednoduché, protože budeš muset přeskakovat a kličkovat (nebo opět použij poklop jako štít6)). Odstřel poslední poklop a zbav se vojáků (třeba tak, že do místnosti nastřílíš několik e-nábojů).

Pak chytni ještě jeden e-náboj a střel ho do socketu. Laser vyjede, ale neaktivuje se. Skoč proto pod něj (do výtahu, kterým přijel). Zde jsou tři pole, do kterých musíš umístit náboje. Využij rozbitého stropu, skrz který můžeš chytat e-náboje a naplň tak pole. Až zaplníš všechny tři, výtah se zprovozní, ale tím ti také zabrání v úniku. Proto jeden z e-nábojů opět vytáhni, stoupni si s ním na výtah a odtud ho střel do pole.

Nahoře chytni ještě jeden náboj a střel ho do socketu nahoře. Tím se laser aktivuje a stabilizuje (alespoň na chvíli) jádro. Také se otevřou dveře, kterými se vrať k Alyx. Přejdi s Alyx do místnosti, kde si dobij energii a počkej na přenos od Judith (že by náznak další epizody???). Počkej, až Alyx vyjme z počítače paměť a pak utíkej za ní ke dveřím a dál na výtah.

Alyx tě upozorní, že tvá gravity gun už není to, co bývala, tak se tím nenech znepokojit. Dole dojdi ke dveřím...

Rychlá navigace

Rychle proběhni celou chodbou, skryj se a počkej, až Alyx zavře dveře. Pokračuj dál a až na tebe vypadnou Roller Miny, chytni je a dej Alyx, ať je přepolarizuje. Bude se to ještě hodit. Pak nech Alyx otevřít dveře8) a ustup stranou. Nech Roller Miny a Alyx, ať se postarají o vojáky. Pak projdi otevřeným polem, vyléči se a nastup do vlaku. Počkej, co se bude dít...

8) ona je vlastně neotevře, to udělají vojáci

Až vlak nabourá, skrč se a propliž se k Alyx. Pomocí gravity gun jí pomož se uvolnit (opakovaně sekundární útok). Pak odstřel dveře, vyskoč ven a počkej na Alyx. Pak prolez pod zdí...

Rychl navigace

3. Lowlife

Unaven AlyxUnaven Alyx

Až Alyx chytne dech, pokračuj skrz štít až do tunelu. Zde začínají skutečné problémy a hororová část hry.

Pro začátek je nejlepší nechat Alyx, ať se se zombíky a headcraby vypořádá sama (na HARD jí můžeš pomoci házením cihel, kamenů a kanistrů s benzínem). Pak opatrně dojdi k mině na zemi a přitažením pomocí gravity gun ji vytáhni ze země. Rychle oběhni náklaďák a hoď minu po zombíkovi nalevo. Počkej, až Alyx zabije dalšího hořícího a pokračuj temnou chodbou napravo.

Následujících několik desítek minut se budeš plížit tmou, takže se uč šetřit s baterkou. Také musíš svítit Alyx, aby věděla (a hlavně viděla), na co má střílet.

U zamčených dveří odtáhni sud napravo, odstřel poklop a vydej se ventilací ("air duct"9)). Rovně před tebou je díra, ale pomocí gravity gun si můžeš přitáhnout životy a hlavně světlici a šetřit tak baterku. Světlici zapal [E] a nes před sebou.

9) Uklidněním určitě je, že v žádné z ventilací se žádní headcraby ani jiné potvůrky neschovávají...

Na konci odstřel poklop a s gravity gun uzemni headcraba (většinou ho ale zabije právě padající poklop). Nalevo jsou dveře zamčené na zámek, takže jistě víš, že jediný způsob, jak se ho zbavit, je pistole. Dej se tedy doprava, kde vyber všechny skříňky a pak si všimni věcí za mříží. Mimo jiné je tam i pistole, brokovnice a bedna s náboji.

Zskn zbranZskn zbran
Originl obrzku

Postupně předměty chytej pomocí gravity gun a přehazuj je přes plot. Pak vezmi pistoli, rozstřel zámek a nalevo nahoď vypínač (skříňka s kontrolkami a budíkem), čímž otevřeš Alyx dveře.

Další dveře jsou blokované vrakem auta, ale to lze snadno vyřešit pomocí gravity gun.

Opětovným stiskem tlačítka gravity gun [G] si vezmeš předchozí zbraň.

Nábojů není nazbyt, tak neplýtvej a nech zabíjení zombíků na Alyx. Od dveří se dej neprve doleva, kde jsou nějaké věci včetně tak potřebných nábojů. Pak pokračuj tunelem, ale dej si pozor, abys správně svítil baterkou, protože Alyx ve tmě nevidí kam má střílet (vím, že to pořád opakuju, ale je to klíčový prvek pro šetření náboji).

Na konci uvidíš vchod s bednou a tak vstup ... do vlaku. Alyx se pokusí o nepovedený vtip se "zombine"10), což má být zombie vzniklá z Combine11) vojáka. Vtip to není moc dobrý, ale jméno je na světě.

10) čti /zombajn/
11) čti /kombajn/

Zombine v další místnosti má granát a tak raději odstup ode dveří.

Tohle je dobré si pamatovat - každý Zombine má granát, který nebude váhat použít; většinou sebevražedným útokem. Když granát vytáhne, je prvotním cílem ho zastřelit, nebo mu alespoň granát vyrazit z ruky a pak se schovat. O Alyx se nemusíš bát, ta jeden nebo dva zásahy granátem přežije...

Hned za rozbitými skleněnými dveřmi se dej doprava do temného tunelu (je to opravdu špatně vidět). Zde je několik zombinů a tak si připrav brokovnici a pomož s jejich zabíjením. Dojdi k dalším zamčeným dveřím a zapal světlici na zemi. Až vyřídíte první várku zombíků, pokračuj dál.

Obejdi náklaďák vypadající jako Avie a posviť si na strop. Počkej, až se Alyx zbaví těch otravných stropních potvor ("Barnacle") a vejdi dveřmi k vypínači a spusť proud.

Počkej v osvětlené místnosti na další várku zombíků a snaž se šetřit náboje. Pak se vydej k otevřeným dveřím a po schodech vyběhni nahoru. Nalevo si dej pozor na několik otrávených headcrabů! Posbírej věci v místnosti a připrav si gravity gun.

Díra v zemi je líheň Ant Lionů12). Musíš vrak nějakého auta odstrkat nad díru, aby nemohli další brouci přilézat do místnosti. Tohle je další věc, kterou si musíš zapamatovat a naučit se. Ant Liony také můžeš pomocí gravity gun omráčit a počkat, až je Alyx sejme.

12) něco jako "Mravencolev"; jinak prostě "brouk"

Alyx s brokovnicAlyx s brokovnic

Pomocí kola pod světlem otevři dveře (držet [E]) a zbav se několika otrávených headcrabů. Projdi garážemi, doplň si náboje a pokračuj doleva přes místnost plnou Barnaclů na stropě. Nech Alyx, ať se o ně postará (sviť na strop) a mezi tím hlídej zombíky přicházející z druhého konce.

Až bude mrtvo, jdi dál. Kousek před koncem si přitáhni sud s benzínem ('flamable') a hoď ho po zombinech za rohem. Z díry ve zdi napravo vyber lékárnu a náboje, otevři si dveře nalevo a pokračuj po schodech nahoru...

Rychlá navigace

Po schodech se dostaneš na velké parkoviště, kde začíná jedna ze zábav téhle hry. Po vystřílení úvodní várky zombinů a antlionů (kteří se většinou vyřídí navzájem), zjistíš, že ve dně parkoviště jsou tři díry s líhněmi antlionů. Dole je ale k dispozici jen jeden vrak a tak s ním zacpi díru nejblíže vchodu, kterým jsi přišel. Antliony jen omračuj s gravity gun... (na HARD to ale jen stěží postačí, takže pár ran brokovnicí určitě zmenší jejich počet).

Vyběhni po šikmině do prvního patra, kde je druhý vrak. Rostřel bednu, proběhni do místnosti, vystřel vrak do spodního patra a zacpi druhou díru. Pak vyběhni opět nahoru, okolo a po další římse do třetího patra. Ani zde nejsi před antliony v bezpečí, protože umějí lítat (zatracení brouci!).

Po úzké římse přeběhni do osvětlené části "P3" a okolo plotu skoč dolu na příjezdovou cestu, kde je třetí vrak (a také zombine!). Otoč kolem, abys otevřel dveře a odstrkej vrak na třetí díru.

Po zacpání děr budeš muset pravděpodobně zbytek brouků vystřílet sám, protože Alyx už se z třetího patra nebude chtít dolů. Pak ještě projdi parkoviště a posbírej věci; nezapomeň hlavně prolést rozbořenou část vzadu. (Otravných brouků, kteří se snaží dostat ven, si nevšímej.)

Osvětleným kolem otevři mříž a EXITem opusť parkoviště. Seběhni po schodech až dolu, kde je zombie a nějaký ten štít. Pak se vrať zpět a dveřmi projdi do zatopeného sklepa. Zde to bude chtít dobrou mušku kvůli omezenému místu a řadě zombinů s granáty. Dobré ale je, že tu je balíček broků, takže je opět čím střílet. Také si dej pozor na zombina, který přijde zezadu! Pak vyjdi na druhé straně po schodech.

Dostáváš se do nejtemnější části hry, kde je opravdu umění vystačit s baterkou a náboji. Takže kdykoliv bude čas, nech baterku dobít a kdykoliv to půjde, nech střílení na Alyx. Napravo si vem světlici a dojdi k osvětlenému výtahu. Alyx ho spustí, ale ten se rozbije. Musíš tedy zjistit, kam vede drát a spustit znovu proud.

Zskn nbojZskn nboj
Originl obrzku

Nejprve jdi od výtahu doleva dozadu (když stojíš zády k výtahu), kde si doplň životy. Pak jdi od výtahu podél pravé zdi, rozstřel zámek na dveří a vezmi si štít a světlici. Pokračuj dál k místu, kde ze stropu kouká mrtvola. Pomocí gravity gun vytahej náboje zpoza plotu. Pokračuj ještě dál až do kouta, kde je jeden zombine a místnost plná životů (jen na EASY; na HARD tam neni skoro nic). Nyní se vrať k místu, kde jsi přes plot vytahoval náboje a sundej ze dveří prkno. Po otevření rychle uskoč, aby mohla Alyx sejmou zombina s granátem a dva headcraby.

Nadchází nejtužší část hry, protože po nahození zdroje napravo budeš muset cca 2 minuty počkat na výtah a odolat zástupům zombíků, zombinů a dalších potvor (na HARD je to jen 1 minuta 30 sekund, ale zato je zástup mnohem početnější hlavně o fast zombíky a zombiny). Ujisti se, že znáš podzemní prostor, víš kde zbyli lékárničky a světlice, protože s baterkou rozhodně nevystačíš. Při dobíjení baterky používej krátké probliky, aby viděl, zda se někdo neblíží. Dobrým místem na schovku je onen roh, kde je spousta životů.

Tohle je jediné místo, kde se mi stalo, že Alyx zemřela.

Až Alyx oznámí, že výtah přijel ("Any moment ... now ... it's here!"), rychle k němu utíkej, ale nezapomeň s sebou vzít i Alyx. Pak už se jen kochej jednotlivými patry než vyjedete na povrch...

Rychl navigace

4. Urban Flight

Konečně světlo. To ale neznamená, že už není hra tak obtížná (i když osobně považuji tu řežbu ve tmě za nejhorší).

Dej se doprava za Alyx, kde zjistíte, že mříže jsou zamčené a proto musíš sehnat kolo na otevření. Červeným kolem nalevo od výtahu otevři mříž a pečlivě rozbij a nebo vytahej všechny bedny. V jednom z rohů najdeš další kolo, které pak pomocí gravity gun dones a umísti do otvoru napravo od mříže. Pak s ním otoč a otevři mříž.

Strider je pln mstoStrider je pln msto

Vyjdi po chodech, obejdi je směrem doleva a pokračuj do uličky. S gravity gun odstřel plechy (pozor ať se neodrazí na tebe) a pokračuj dál (na HARD pozor na létající kamery). Zaútočí na vás několik vojáků. Plusem je, že od nich konečně dostaneš kulomet MP7. Pokračuj dál a doprava kolem budovy. Zde potkáte prvního (tedy první) z odbojářů - léčitelku. Léčitelé (mají na ruce červený kříž) ti mohou předávat lékárničky.

V ulici před vámi je několik líhní antlionů a jistě víš, co máš dělat. Mezi postrkováním vraků aut nezapomeň zabíjet vojáky a brouky (na HARD se vojáci několikrát vrátí!). Až bude klid, odstřel dvě prkna na dveřích napravo na konci. Před vstoupením si ale připrav zbraň, protože uvnitř jsou dva vojáci a spousta min.

Až je zabiješ, počkej, až vybuchnou všechny miny. Pak s gravity gun uchop jednu ze židlí a střel ji do posledního laseru nalevo a posbírej obsah beden. Jdi do zadní místnosti. Zde musíš uzavřít přívod plynu - k tomu se ale potřebuješ dostat přes houpačku, která není pevná. Jsou dvě možnosti13):

  1. Vezmi obě židle a kámen (postupně) z předchozí místnosti a polož (sekundární útok) je na levý konec houpačky. Tím se houpačka vyváží a můžeš přeběhnout.
  2. Vezmi jednu židli nebo bednu a podstrč ji pod houpačku. Ta se zaklesne a můžeš přeběhnout.

13) Doporučuji druhý způsob, protože první občas nefunguje.

Na konci otoč kolem a uhas ohně. Vrať se k Alyx a vyběhni po schodech. Zbav se několika zombíků a pokračuj po chodech na druhé straně dolu. Všechny nalezené Roller miny nezapomeň nechat přepolarizovat. Pak je střel na ulici, na které je ostřelovač - poskytnou ti proti němu ochranu.

Zde si procvičíš plížení a sprint. Vyběhni ven a schovej se za náklaďákem nalevo. Pak přeběhni doprava za budovu a seber náboje z beden. Pak se propliž za autem a přeběhni za další vrak a dále až k budově nalevo. (Na HARD nejprve zabij vojáka u kulometu dole a zbav se několika antlionů co přiletěli.) Opět jsou zde dvě možnosti:

  1. Chytni jednu Roller minu a střel ji do tmavého okna, odkud snajper střílí.
  2. Doběhni pod okno, rozbij bedny, seber granáty a hoď je do okna.

Tak jako tak, snajper vypadne ven a Alyx zaujme jeho místo. Až bude nahoře, sestřelí žebrík, po kterém vylez a seskoč do další části ulice. Vyřítí se několik zombíků, ale správným uhýbáním a navádění pro Alyx není potřeba plýtvat náboji (na HARD se musíš zbavit fast zombíka, protože toho Alyx nestíhá sejmout). V místnosti nalevo seber štít a pokračuj dveřmi napravo. Za rohem sejmi headcraba a pokračuj po schodech nahoru.

Ujdi kousek chodbou dopředu a až se zvednou zombie, nech Alyx, ať se o ně postará. Ty mezitím pomocí gravity gun odstřílej všechna prkna v oknech, aby měla Alyx volný výhled. Až se totiž vydáš dál, vyběhne několik zombinů, o které se díky tomu může Alyx postarat. Jen si pro jistotu připrav brokovnici, kdyby se některý z nich dostal až k tobě.

Pokračuj dál po schodech a z beden sesbírej štíty a náboje. Na ulici si nevšímej brouků (o ty se postará voják a Alyx) a doběhni k plechovému výklenku na pravé straně. Strhni plech na zadní straně a nech Alyx, aby vojáka sejmula. Pak opět ucpi broučí díru.

Teď se schovej za hromadu suti a počkej, až se otevřou dveře v barikádě. Rychle postřílej vojáky, proběhni dveřmi a postřílej zbylé vojáky za barikádou. Počkej na Alyx a pomož jí s několika brouky. Až se otevře silové pole, vejdi...

Rychlá navigace
Ant Lion Guard ... alias MegabroukAnt Lion Guard ... alias Megabrouk

Posbírej věci z beden (mmj. granát pro MP7) a dej se doleva. Postřílej vojáky (nejlépe brokovnicí do hlavy ;) a dej se do místnosti napravo. V polici nalevo posbírej věci a nezapomeň na Pulzní kulomet. Hned si ho připrav, protože vás přepadne několik vojáků14). Až bude klid, doplň energii a životy a pokračuj dál.

14) Na HARD se schovej (skrč) za pancířem nalevo, protože přímí zásah z několika Pulze rifle vydrží jen málokdo.

Zabij vojáka pod schody a vyběhni nahoru. Nezapoměň si uložit, protože přichází první z bossů téhle epizody (vlastně to je jen silnější Ant Lion Guard, ale jelikož je jediný a pěkně tuhý, dovolil jsem si ho nazvat bossem15); hlavně proto, že hra jinak žádné bosse nemá :( ). Ještě bych doporučil lékárničky, co leží nahoře si shodit dolu, protože nahoru se už nedostaneš.

15) Výraz BOSS nabude na významu teprve až na HARD, protože to je opravdu souboj o přežití. Dokonce bych řekl, že na HARD je tenhle ze všech nejobtížnější.

Skoč dolu a pal vším, co máš, po té velké obludě. Nepodceňuj ani sílu sudů s hořlavinou, ani nezapomínej na malé brouky, kteří dokáží být otravní. Také pozor na auta, které dokáže ten velký odhazovat. Před nimi utíkej sprintem.

Až Obrbrouka skolíš, ještě rychle zacpi dvě líhně a jdi se vyléčit a posbírat náboje. O zbylí odpor se postará Alyx. Až bude klid, projdi barikádou. Zlikviduj vojáky, co přiběhnout ze zákopu a vlez tam. V místnosti nejprve odstřel sudy a pak zneškodni i miny na zemi.

Vbun situaceVbun situace

Vlez do ventilace nalevo, dej se doprava a hned zase doprava a po žebříku nahoru. Nechoď ale moc daleko a jen si přitáhni štíti. Pak se vrať a pokračuj ventilací rovně (nezapoměň na uložení). Až s tebou konec ventilace spadne, najdi ve stropě mřížku, ustřel ji a vylez nahoru. Po sudech s hořlavinou přeskoč do výtahu. Rychle ustřel mřížku ve stropě výtahu a vyplav na hladinu. Pistolí dvakrát střel do jednoho ze sudů a potop se, aby tě výbuch nezranil.

Vyplav a vylez tak, aby tě nezachytili potvůtky na stropě výtahové šachty. Do okna v pravém zadním rohu hoď granát - zbavíš se tak poison headcraba a několika hořlavých sudů. Pak oknem prolez, přistrč stůl k ventilaci a vlez do ní. Po žebříku vylez nahoru a přeskoč přes výtahovou šachtu. Po dalším žebříku vylez až nahoru a seskoč na traverzu k mřížce. Tu vytrhni a vlez dovnitř. Na konci ustřel mřížku a počkej, až se sudy vyřádí. Seskoč a zneškodni tři miny. Pak nahoď šťávu a otevři dveře. Společně pokračujte dál...

Rychlá navigace

Do první místnosti nejlépe hoď granát a počkej, až to všechno vybouchne. Pak dodělej, co zbude. Vyber skříň a dojdi pod schody. Až začne zámek na dveřích blikat, uteč zpátky do místnosti. Za hořícím sudem bude následovat několik vojáků, tak neváhej a střílej.

Vyběhni nahoru, posbírej všechnu výbavu včetně kuše16) a šipek a pak vytrhni ze zdi zástrčku (zeleně osvětlená u stropu). Vrať se dolu a vyjdi na ulici.

16) Kuše má na sekundárním útoku přepínání přiblížení. Je to tedy náhražka snajperky.

Combine si nedaj pokojCombine si nedaj pokoj

Postřílej vojáky, zneškodni miny, posbírej věci a nezapoměň, že ten s raketometem je na tvé straně - odbojář, který se k tobě na chvíli přidá. Poroučet mu můžeš přes Squad command [C]. Jdi ke dveřím na spodku ulice a pozabíjejte vojáky. Pak se vrať kousek nahoru a najdi dveře, u kterých stojí další odbojář.

Po rozhovoru vás odvede na základnu, kde všichni poslouchají hlášení Dr. Kleinera. Můžeš si to taky poslechnout, ale jelikož je to smyčka, dlouho neotálej a vydej se dál.

Vyběhni po schodech nahoru kam až to jde, pak urvi ze dveří prkna a vlez tam. Zbav se zombina a vlez do další místnosti. Do středu ale nechoď a jen si věci přitáhni. Pak těsně podél pravé stěny projdi tak, aby spadla podlaha, ale tys zůstal na zbytku dřev. Pak zespodu vytahej bedny s náboji. Jdi pořád dál a na konci zaklepej na dveře - otevře ti Barney, starý známý z Black Mesa. Po rozhovoru vám spustí most a ... co by to bylo za Half-Life bez páčidla, že?

Urvi ze zdi prkno a počkej až proletí Gunship. Dej pozor na headcraby, poisony a zombiny a dojdi až k dalšímu mostu. Na druhé straně sestřel několik vojáků a pak z kola vyrvi prkno a spusť most. Dostanete se do nemocnice, kde, jak jinak, budou zombíci...

Rychlá navigace

Dveřmi napravo vstup do skladiště. Počkej, až vojáci vyřídí zombíky (nebo naopak) a dokonči zbytek. Pak se opatrně pliž podél pravé stěny, aby tě neviděla Gunship.

Pokračuj pořád rovně až na půdu. Přichází další boss - onen Gunship.

Na půdě je odbojář s raketometem. Velmi brzy to ale schytá a tak se chop jeho zbraně, z bedny vyndej rakety a sestřel tu loď. Dobrou strategií je počkat dole u Alyx, až loď trochu prostřílí střechu, protože pak budeš mít lepší rozhled a více možností kudy vystřelit raketu.

S raketometem se nejlépe střílí tak, že střelíš raketu do volného prostoru, a když se dostane dostatečně daleko, zamíříš laserem na cíl. Raketa se začne navádět. Laserem musíš ale ukazovat stále na požadovaný cíl.

V závislosti na tvé trefě bude potřeba 6-8 raket17), takže si budeš muset chodit do bedny pro další. Pak si připrav kulomet a počkej na vojáky, co přijdou dveřmi dole. Minu na zdi znič pomocí bedny poblíž a další miny na zdi pomocí miny na zemi. Vyber skříň, nech Alyx, ať si sebere brokovnici, a pokračuj.

17) Jak je napsáno v úvodu - i na HARD je raketomet stejně účinný. Jediný rozdíl je v tom, že musíš střílet pod palbou a tudíž zasáhnout rychleji než nepřítel.

Počkej, jak dopadne bitka mezi combiny a zombíky a pokračuj do haly. Projdi pokoje a pak vyber zásoby z operačního sálu. Dál jdi jen opatrně, protože zde probíhá další boj mezi znepřátelenými stranami. Po skončení boje projdi okolí a pokoje a pokračuj chodbou doprava. Projdi přilehlé pokoje (pozor na vojáka s granátometem) a pak vyřiď zombíky v další chodbě (pozor na poison zombíka, který háže poison headcraby).

Sprvn podloen lvkaSprvn podloen lvka

V sále skoč do díry... a propadni se do vody. Rychle proplav pod vodou doprava a vylez po schodech a zabij headcraba. Přejdi k zamčeným dveřím Exit, skoč do vody a přeplav na malý můstek napravo uprostřed. Pomocí gravity gun si přitáhni modrý sud (za tebou) a střel ho pod vodu pod následující lávku - ta se tak přestane naklánět, což bude ihned potřeba. Skoč na ni a dojdi až k vypínač. Přepni a zbav se všech nových Barnaclů. Vrať se po plovoucí plošině, přeskoč na tu malou uprostřed a pak na výstupek napravo. Po rourách přejdi k budce a skoč na plošinu před ní - pozor na headcraba. Pak oknem proskoč na schody a dojdi ke dveřím.

Po schodech nahoru, přes místnost a v chodbě počkej na Alyx. Pokračuj dál a v místnosti dole zabij poison zombíka. Nezapoměň si uložit, protože se blíží další docela krutý přepad zombíky, zombiny a vším, co je po ruce. Možná by přišli vhod tři miny uložené v polici a kuše, která zabíjí i zombiny jedním zásahem.

V operačním sále na konci chodby vyber životy a štíty, ale moc se nepřibližuj k mrtvole, protože energií jen srší. V další chodbě jsou miny a automatické zbraně (jediné v celé hře) a ty to určitě využiješ v boji se zombíky. Nakonec vytáhni zástrčku ze zdi nalevo za štítem, čímž se zbavíš jak štítu, tak zbraní.

Pak pokračuj dál a dál...

Rychl navigace

5. Exit 17

tk na ndratk na ndra
Obrzek bez popisk

Prostřel si cestu ven a setkej se s Barneym. Předá ti první skupinu evakuovaných obyvatel, které musíš dopravit k vlaku. Tam se jde přes zadní pravý roh prostranství a přes halu s vagóny až nakonec. Tady si nezapomeň z beden sebrat revolver.

Při návratu si dej pozor na Manhacky a miny, což značí blížící se problémy. Vrať se zpátky na volné prostranství (Alyx zůstane u brány u kulometu) a převezmi další skupinu.

Se skupinkou rychle přeběhni volné prostranství až do haly. Zde se zbav několika vojáků, kteří seskočí oknem nahoře. Pak odveď skupinku a vrať se pro další. Při návratu na tebe čeká snajper, které ho je nejlepší vyřídit dobře mířenou ranou z raketometu (raket je v bedně nekonečně).

S další skupinou opět přeběhni prostranství ignorujíce vojáky na střechách. V hale narazíš na jednoho super vojáka, který sestřelí vagon. Sejmi ho dobře mířenou ranou z kuše nebo revolveru, vyběhni po lávce napravo a pak ještě sejmi dva vojáky na vagonu. Pak klidně seskoč dolu a doveď skupinku k bráně.

Při návratu vyběhni po schodech a pak na střechu vagónu. Na prostranství čeká nemilé překvapení. Několiv vojáků není to nejhorší, ale po chvíli přijede APC (obrněný tank), který by se dal považovat za předposledního bosse.

Kryj se před jeho raketami za popelnicí, u které je bedna s raketami. Střílej po něm rakety tak, aby ho zasáhly zvrchu (střílej tedy do vzduchu a až později je nech navést). Při dobré mušce by mělo stačit 5-6 raket. Vyzvedni si další skupinku, přeběhni prostranství a jdi rovnou do haly. Z protějších dveří se probourají vojáci, tak jim tam šlehni jednu raketu (miř na zeď vedle, ne do dveří!) a zbytek vyřiď kulometem.

Poslední návrat obnáší Manhacky a super vojáky s pulzními puškami. Při poslední rundě se k tobě přidá i Barney a pomůže ti vyřídit zbytky vojáků. Až budou všichni v bezpečí včetně Barneyho a Alyx, vykašli se na vojáky a běž na konec za dveře, které Alyx zavře...

Rychlá navigace
B - O - S - SB - O - S - S

Poslední kolo této epizody. Všichni odbojáři odjedou vlakem, jen tebe a Alyx nechají jako zálohu (nebo spíš návnadu). Dej se chodbou doleva a rozluč se s Barneym.

Jdi jedinou cestou dál a na konci otoč kolem. Hned, jak Alyx zaleze, se objeví finální boss (nezbývá mi než ho tak nazvat, i když se jedná jen o 'obyčejného' Stridera - a ani na HARD není těžké ho zabít). Schovej se za pancéřovou zdí napravo (buď co nejblíže u ní, aby ses vyhnul raketám) a hned jak to půjde, proběhni zničeným kontejnerem. Na druhé straně zabij dva vojáky a pokračuj přes vchod blokovaný paletami dál.

Škvírou nalevo zabij dva vojáky v kolejišti a dej se doprava jakoby k léčebně na zdi, ale rychle vběhni do kontejneru nalevo. Zbav se beden a projdi na druhou stranu. Doprava a do prvního patra. Vlez do kontejneru, roztřílej bedny a dej si pozor na headcraby, kteří se uvolní po zásahu raketou.

..jdi jakoby k lebn.....jdi jakoby k lebn...

Oběhni kontejnery nalevo a po šikmém kontejneru vyběhni do druhého patra. Přeběhni po kontejnerech, vyskoč na plošinu k léčebně a schovej se před útokem.

Zmatek v bednZmatek v bedn
Originl obrzku

Plechové výztuže, které vidíš před sebou kolem plošiny, tě ochrání, pokud je neuvolníš s gravity gun, takže buď opatrný. Přeběhni k první z nich, skrč se a zneškodni minu a zbav se vojáka na střeše. Přeběhni za roh a opět zneškodni miny.

Teď to chce trochu rychlejší akci. Rozběhni se, přeskoč díru a schovej se za kontejnerem. Neotálej, rychle ho oběhni a seskoč dolu, kde rychle zabij dva vojáky a uteč před hořícím sudem.

Vagn a ebkVagn a ebk

Zneškodni minu a rychle proběhni pod kontejner. Drž se při pravé stěně, která tě chrání před útokem. Zneškodni další dvě miny a dojdi až k místu, kde se dá přes vagón nalevo projít dozadu. Rychle vagónem proběhni a schovej se za něj. Nalevo pak z beden vyber lékárny a štíty.

Konec...?Konec...?

Všimni si žebříku na zdi a štítů nahoře. Rychle po žebříku vyšplhej a schovej se. Vytáhni raketomet a střílej po Striderovi - vždy jednu raketu, zalez a počkej až on dá dvě dávky z kulometu. Když dojdou rakety, přesuň se k dalšímu štítu a seber si nové. Mělo by jich stačit 6 dobře mířených.

Na druhém konci slez po žebříku, nastup do vlaku a kochej se výbuchem města...


Závěr

Na pokračování se můžete těšit v druhé epizodě...

Destrukce citadely 1 Destrukce citadely 2 Destrukce citadely 3 Destrukce citadely 4 Destrukce citadely 5 Destrukce citadely 6
Rychlá navigace

Obaly

Obal DVD (300dpi, 3214x2152, 5,8MB)

Potisk DVD (300dpi, 1482x1479, 1,8MB)

Rychlá navigace

Credits

Hru dohrál a návod sepsal za rekordních18) 5 hodin:

Nothrem Sinsky

hl@nothrem.cz

...a to obojí zároveň :-)

Na kontrole se podíleli igamenir a Mišiak.

Historie návodu:

05.06.200616.00 - 18.00sepsání a odehrání první poloviny hry
05.06.200619.00 - 19.30Kontrola první poloviny návodu
05.06.200620.00 - 23.00sepsání a odehrání druhé poloviny hry
06.06.200608.00 - 10.00Kontrola celého návodu
06.06.200610.00První zveřejnění
06.06.200610.00 - 15.00Vytvoření html verze
07.06.200607.00 - 11.00Úprava html verze a rozdělení podle úrovní
12.06.2006Doplněny screenshoty
13.06.2006Doplněny rozdíly pro HARD
15.06.2008Update na novou verzi JEWE

18) za rekordní lze dohrání a napsání návodu nazvat v porovnání s jinými hrami; hru samotnou lze dohrát tak za 2 hodiny.