ekejte, prosm...
Strnka se nat.

Něco v návodu chybí? Našli jste další možnost ve hře? Napište mi na email uvedený na konci.


Úvod

(15.06.2008)

#úkol 0 Návod

Od vydání hry Half-Life uplynulo přesně 10 let a já se rozhodl, že si ji znovu zahraji. A při té příležitosti mě napadlo, že by nebylo špatné dopsat návod na HL1 a HL2, když už mám návody na Epizody. Takže tady je...

Rychl navigace

1. Black Mesa inbound

#úkol 1 Vlak

Ahoj, dovol, bych představil. Jsi Gordon Freeman, teoretický fyzik a zaměstnanec vládní společnosti Black Mesa. Ta se zabývá rozličnými vědeckými výzkumy. Zrovna dneska na tebe čeká snad nejdůležitější pokus tvé kariéry...

A ty jsi samozřejmě zaspal a musíš se rychle dostat do laboratoře. Jen kdyby ten vlak jel trochu rychleji :(.

#úkol 1 Tip

Dám ti malý tip. Až se vlak zastaví, a bude čekat ma mechanického pavouka, podívej se doleva na čekající vagón. Uvidíš záhadného muže v obleku; budeme mu říkat G-man.

#úkol 1 Konečná

Až vlak zastaví, počkej na strážného a následuj ho ke dveřím do laboratoře.

Rychl navigace

2. Anomalous materials

#úkol 2 HEV

Konečně jsi dorazil do laboratoře. Dojdi k recepčnímu pultu a poslechni si strážného. Poradí ti, aby sis obléku svůj ochranný oblek (HEV) a vydal se do laboratoře.

Jdi doprava do chodby a všimni si barevných čar na zdi. Momentálně tě zajímá zelená, která vede do Personnel Facilities (osobní šatny). Následuj tedy zelenou (tj. pořád doprava) a dostaneš se do šaten. Nejprve jdi dozadu doleva, stiskni tlačítko na panelu [E] a dojdi si pro HEV oblek.

Počkej, až se HEV zinicializuje a načte tvé životní údaje. Pak se vrať do šaten a najdi skříňku označenou "Freeman". Otevři ji a seber si baterie do obleku.

Easter egg: v kuchyňce je mikrovlnka, kterou můžeš tlačítkem přetížit a zničit tak kolegovi jeho snídani :).

#úkol 2 Pokus

Vyjdi ze šaten a vracej se po zelené, dokud nenarazíš na modrou čáru. Jdi dál po modré až dojdeš ke strážnému, čekajícímu u dveří do LEVEL 3 oblasti. Počkej, až ti otevře dveře a pokračuj dál. Obejdi místnosti a na druhém konci tlačítkem otevři dveře výtahu. Nastup, stiskni tlačtko a nech se svézt do 3. patra (pod zemí ;).

Projdi chodou a opět si všimni barevných čar na zdi. Nejprve jdi po žluté do Control room (řídící místnost). Promluv si s vědci a pokračuj dál po modré k plasmovým buňkám. Vzadu napravo tlačítkem přivolej výtah a sjeď dolu. Teď jdi podle červené šipky do laboratoře. Vstup a promluv si se dvěma kolegy. Počkej, až otevřou dveře a vstup do laboratoře.

Jdi k žebříku napravo a vylez na plošinu. Počkej u panelu, až se otevře krytka tlačítka a pak ho stiskni. Počkej, až se přístroj nastartuje. Slez dolu a dojdi ke kleci na truhé straně místnosti. Zde počkej, až přijede testovaný vzorek.

Stoupni si za vozík a dotlač ho do přístroje. Teď už jen stůj a čekej.

Rychl navigace

3. Unforseen consequences

#úkol 3 Útěk z laboratoře

Celá laboratoř je zničená a tak jdi raději rychle pryč, než ti spadne něco na hlavu. Proskoč [Mezerník] dveřmi a pokus se aktivovat panel napravo. Až se otevřou dveře, dej se zpátky po červené. Dej si ale pozor, protože celé zařízení je značně poškozené.

Vyjeď výtahem k Plasmovým buňkám, ve kterých jsou teď Headcrabové. Promluv si [2x E] s doktorem a odveď ho ke dveřím. On ti je otevře. Nelel do řídící místnosti a počkej, až proud rozbije protější dveře. Pak rychle proběhni a pokračuj chodbou dál.

Vyhni se Headcrabovi a dveřmi projdi do chodby s lasery. Podběhni je a na konci si u dveří seber páčidlo - to by mě zajímalo, kde se tu vzalo zrovna páčidlo?!?

Skrč se [CTRL], rozbij sklo ve dveřích [levé tlačítko myši] a prolez. Stiskni tlačítko a ... výtah to trochu přehnal a tak opět rozbij sklo a prolez do šachty. Nejprve po žebříku slez dolu a seber si baterii. Pak vylez úplně nahoru a skoč do chodby.

Stoupni si za strážného a počkej, až se zbaví dvou zombíků. Pak ho přemluv [E], aby šel s tebou. Oběhni výtah a projdi dveřmi do chodby. Až uvidíš další dva zombíky, počkej, až je strážný zlikviduje. Pokud se mu to nepovede a zemře, rychle seber jeho pistoli a zombíky doraž. Jdi dál, po zelené zpátky do šaten.

Strážní a vědci jsou pomalý, takže když tě následují, musíš je hlídat, abys jim nezmizel někde za rohem a neztratil je!

Najdeš zde otevřenou skříňku kolegy Guthrie a v ní náboje do pistole. (Pokud pistoli ještě nemáš, najdi nějakého strážného, kterému ji po jeho smrti můžeš sebrat ;) Na záchodech vysí na zdi První pomoc a tak se vyléči [E]. Nakonec ještě jdi do své skříňky ("Freeman"), do které ti někdo opět dal dvě baterie.

Vrať se po zelené až k recepci. Zde můžeš tlačítkem vypnout otravný alarm. Pokud strážný přežil až do téhle doby, budeš muset v zájmu přežití udělat jednu špatnou věc a přetáhnout ho páčidlem po hlavě. Až strážný zemře, seber jeho pistoli.

#úkol 3 Kudy ven?

Prolez ventilací do výpočetního střediska. Zde se zbav několika Headcrabů (pro šetření náboji je zabíjej raději páčidlem). Použij lékárničku a pak vyskoč na počítač uprostřed místnosti. Z něj přeskoč na šikmý u zdi a vlez [CTRL] do ventilace. Prolez a skoč do chodby.

Za oknem sleduj vědce, jak si "hraje" s Headcraby a pak se otoč. Oknem proskoč do červeně osvětlené místnosti. Rozsviť si baterku [F] a zabij zombíka, sedícího u počítače. Vyjdi ven.

Pokračuj chodbou do Sektoru B. Seber si pistoli od umírajícího strážného a případně použij První pomoc.

Prolez dveřmi, stiskni tlačítko a pokračuj dál. Objeví se dva Houdeyeové (též známí jako Sound dog - zvukový pes) a tak se jich zbav. Jdi doprava a přemluv vědce, aby šel s tebou.

Pokračuj dála všimni si G-mana na ochoze. Zabij další dva Houndeye a řekni vědci, aby počkal. V červeně osvětlené místnosti se můžeš vyléčit a pak se dej do dveří napravo. Projdi uličkou, vyšplněj po žebříku a zbav se Headcrabů a zombíka.

Jdi doprava a na konci počkej, až si tě vyčerpaný vědec všimne. Řekni mu, ať jde s tebou a jdi dál po ochoze. Zabij zombíka a počkej, až vědec otevře dveře. Seber si náboje a granáty, příp. použij První pomoc. Pak řekni vědci, ať počká a vrať se po ochoze dolu. Jdi doleva a u hnědých dveří počkej, až se rozletí. Zabij Vortigona, seber náboje uvnitř a pokračuj dál.

Stoupni si před mříž D-475KL a počkej, až z průlezu vyleze zombík. Zabij ho a skoč dírou dolu. Projdi kanálem na konec k červenému kolu. Otoč jím [E] a jdi rychle zpátky; zatoč doprava a v temném koutě nalevo vyplav dírou nahoru.

Chodbou dojdi do velké místnosti. U strážného seber náboje a zatáhni za páku. Skuč na výtah a snaž se uhýbat headcrabům. Až se bude výtah blížit dolu, snaž se skočit na plošinu nalevo. Zde je První pomoc a můžeš z bezpečí zlikvidovat přemnožené headcraby.

To, že Headcrab zemřel, poznáš podle toho, že se kolem něj zapráší (asi jak dopadl na zem ;).

Až bude klid, seskoč dolu. Až se přiblížíš k velké bedně, objeví se v ní Houndeye. Malou praklinou u země ho zabij a pokračuj chodbou dál. Až se rozpadne most, skoč doprava na roury a po nich přeskákej až na konec.

Rozsviť baterku, rozbij mříž ventilace a vlez dovnitř. Prolez až na konec a rozbij mříž pod sebou. Pokračuj chodbou, posbírej baterie a na konci sleduj, jak Bullsquid zabíjí Headcraby. Až se jich zbaví, a začne útočit na tebe, tak se zabij.

Vrať se chodbou zpátky a vlez do dveří nalevo. Slez do kanálu a vylezeš u stoky. Nejdprve jdi doprava a použij První pomoc, pak jdi doleva na konec, skoč do vody, proplav otvory a vylez po žebříku ven. Projdi dveřmi zpět, dojdi k dalším dveřím a pokračuj dál.

Po žebřících vylez nahoru a po bednách přeskákej na druhou stranu do výklenku. Pokračuj chodbou přes několikery dvěře a žebřík, až se dostaneš zpět do chodby se zničeným mostem. Pokračuj dál k výtahu. Tlačítkem výtah otevři, nastup a stiskni tlačítko.

Rychl navigace

4. Office Complex

#úkol 4 Kanceláře

Vystup a jdi ke dveřím napravo. Vědci ti neotevřou a tak se dej doleva. Seber baterii a počkej, až světlo vybuchne a zabije Headcraby. Vlez do ventilace a dej se doleva. Na konci rozbij mříž a zbav se Headcrabů. Seskoč, skrč se a prolez kolem větráku. Seber náboje a vlez zpět do šachty [Mezerník + CTRL]. Prolez šachtou zpět až na druhý konec.

Rozbij mříž, seskoč dolu a otevři si dveře. Pak dojdi k druhým dveřím v místnosti a zatáhni za červenou páku. Promluv s vědcem u pohovky a vrať se do chodby.

Projdi kolem světla, které je teď vypnuté a páčidlem rozbij sklo. Proskoč a hned proskoč do zatopené místnosti napravo. Rychle vylez na linku napravo, zbav se Headcraba a kolem První pomoci přeskoč k vypínači. Zhasni [E] a vypni tak proud.

Dojdi k mříži ventilace a vlez dovnitř. Zbav se Headcrabů a vylez nahoru. Zde si dej pozor na větrák - skrč se, aby tě nezranil či nezabil. Pokračuj dál, rozbij mříž a propadneš se do chodby. Otevři dveře a jdi doprava. Rozbij všechny bedny a běž dál.

Rychle si seber brokovnici a doběhni k mříži naproti. Rychle se zbav zombíka [pravé tlačítko myši] a počkej, až ti zachráněný strážný otevře dveře. Seber si věci v místnosti, pak seskoč před mříží dolu a seber baterii a nakonec přesvědč strážného, aby šel s tebou.

Vrať se s ním k dvojitým červeným dveřím, projdi a jdi dozadu. Zbav se Headcrabů a řekni strážnému, ať počká. Přistrč velkou bednu pod krátký žebřík u stropu a pak přistrč malou bednu k té velké. Vyskoč nahoru a ze žebříku skoč doleva do ventilace. Rozbij mříž na zemi a pak další napravo.

Seskoč a rychle běž nebo skákej přes bedny doprava, kde je automatická zbraň. Vlez pod ní a pákou ji vypni. Nejprve projdi dveřmi, posbírej náboje do brokovnice a pistole a pak otevři dveře strážnému.

Se strážným pokračuj chodbou do Sekce D, zbav se Headcrabů a vyběhni po schodech. Rychle doběhni k dalšímu strážnému a pomoz mu s Headcraby.

#úkol 4 Společenská místnost

Dojdi k okénku a sleduj vědce jak zhasne. Pak vstup do dveří naproti a sleduj vědce, jak jsou sežráni. V další sekci je několik Vortigonů a tak je všechny pazabíjej. V kanceláři seber náboje a v temné chodbě můžeš zachránit dva vědce a najdeš zde také lékarnu. Kolem automatů na nápoje pokračuj dál.

U První pomoci si promluv s vědcem a všem, co tě sledují, řekni, ať počkají. Vyjdi po schodech a zbav se Headcrabů a také automatické zbraně. Jdi kousek dál, vylákej zombíka a až bude procházet kolem bedny Explosives, několikrát do ní střel.

Pokračuj dál a zbav se dvou Vortigonů. (Můžeš se vrátit pro vědce a strážné). Projdi dveřmi a promluv se strážným. Přiber ho do party a naopak zde ponech vědce. Sejdi po šikmině dolu a vzadu se zbav Bullsquida. Seber náboje a při návratu se zbav dvou Vortigonů.

Pokračuj dál do místnosti s mrtvolami. Zbav se zombíka dole a jdi doleva e Exitu. Strážným řekni, ať zde počkají a sám seskoč dolu a jdi k průchodu zahrazenému prkny. Vyskáče halda Headcrabů, ale strážní by si s nimi měli poradit ;).

#úkol 4 Mrazák

Hoď do průchodu granát, projdi a pokračuj. Zbav se dvou zombíků, pákou otevři dveře a vstup do mrazáku. Celý ho projdi a zbav se všech Headcrabů a dvou (!) Bullsquidů. Až najdeš červeně osvětlenou páku, zatáhni za ní. Také zachraň vědce a posbírej věci od mrtvol.

Pak se vrať na začátek a vylez po žebříku na regál. Ventilací prolez až k místu, kde jezdí plošina. Äž pojede kolem, vlez na ni a rozbij bedny - seber baterie. Pak, ve vhodný okamžik, přelez na druhou stranu.

Ve ventilaci seber náboje a baterii od strážce a pokračuj dál. Ve výměníku se zbav všech Barnaclů, posbírej náboje a baterie a pak po rourách vyskákej nahoru do ventilace. Prolez až na druhou stranu.

#úkol 4 Výtahová šachta

Seskoč ke strážcům a zbav se zombíka. Otevři dveře a přiber čekající partu. Vyběhni po schodech a zbav se dvou zombíků. Všem řekni ať zde počkají.

Easter Egg: můžeš se vrátit do tmavého rohu a přes okno ve dveřích můžeš sledovat G-mana, jak si upravuje kravatu :)

Posbírej všechny věci s místnosti a za robitou zdí a pak jdi k výtahu. Přeskoč na žebřík naproti a vylez nahoru. Po římsách choď opravdu opatrně [SHIFT] a šplhej nahoru. Přeskoč na žebřík na výtahu, rozbij mřížku a skoč dovnitř. Nakonec přistup těsně ke dveřím.

Rychl navigace

5. "We've got hostiles"

#úkol 5 Skladiště

Dojdi ke kukani a sleduj vědce. Až se zabije, použij První pomoc a HEV nabíječ. Projdi chodbou, proběhni přes červené paprsky a rychle si stoupni za sloup, aby tě neviděla automatická zbraň.

Zbav se Headcraba a pistolí rozstřel Explosives bedny. Pak si vem brokovnici, vyběhni a sejmi zbraň. Znič všechny bedny, posbírej věci (příp. se vrať k První pomoci). Pak střel do tlačítka "Fire" a rychle proběhni dveřmi (to aby za tebou nemohli Headcrabové).

Přeskoč, podle, ale nespusť nastražené miny. Rychle doběhni do místnosti a zbav se Vortigonů. Pokračuj dál do "High security storage facility" (tajné skladiště).

Přeskoč červený paprsek a zbav se dvou zbraní a Vortigona. Rozbij bedny a škvírou znič zbraň. Vyskákej po bednách a zbav se poslední zbraně dole. Seskoč, zbav se Headcraba a střel do tlačítka "FIRE". Projdi dveřmi, klikně projdi červenými paprsky a vyskákej po bednách. Seskoč dolu.

Rozběhni se, přeskoč paprsek, ale dej pozor na výtahovou šachtu. Zbav se dvou zbraní, přesvěďč vědce, aby se vrátili to místnosti s vodou a granáty vyčisti místnost. Také si všimni G-mana na ochoze nahoře. Posbírej věci a vylez po žebríku nahoru.

#úkol 5 Záchrana?

Projdi do další místnosti, kde najdeš vojáka. Ten má ale za úkol všechny vědce zabít a tak se ho budeš muset zbavit. Pak seber jeho kulomet, stiskni tlačítko na výtahu a vyjeď nahoru.

Kolem bedny vlez do temné chodby nalevo. Počkej, až se vojáci ukážou, střel do sudů a zbav se přeživších. Doplň zdraví a energii a vyběhni po schodech. POkračuj dál, přejdi po mostě a na křižovatce se dej doprava. Zbav se Barnaclů a po pásu dojdi do vedlejšího skladiště. Rozbij všechny bedny, posbírej věci a vrať se.

Vrať se na křižovatku, podlez miny a zbav se zbraní (dej ale pozor, abys nespustil dveře!). Pokračuj do skladiště a zbav se vojáků. Pak se zbav Barnaclů a beden a po ochozech vyběhni nahoru až k První pomoci. Pokračuj chodbou a v dalším skladišti se zbav vojáků (hoď dolů granát). Pak rozbij bedni a jdi k výtahu. (Nebo můžeš skočit do nejnižší části a po pásu dojít k První pomoci a Dobíječi.) Vyjeď výtahem.

#úkol 5 Ventilace

Zbav se vojáků, doplň životy a přes nádvoří rychle doběhni do krytu (bedny kridně ignoruj). Po žebříku slez dolu. Dej se doleva k ventilaci a doplň životy a energii. Vlez do ventilace a zbav se vojáka spouštějícího se dolu. Opratrně seskákej dolu a prolez ventilací.

Až se dostaneš k velkému větráku, skoč k ventilaci nalevo a vlez do ní. Na křižovatce zabij Headcraba a pokračuj rovně. Na další křižovatce se dej doleva, seskoč dolu a posbírej věci. Po žebříku vylez zpět do ventilace. Na křižovatce se dej doprava (tedy zpět) a pak doleva (tady je mrtvý Headcrab).

Skrz mřížk use zbav dvou vojáků, na konci vylez a posbírej věci. Ventilací se vrať na křižovatku s mrtvým Headcrabem, dej se doleva a vylez dírou nalevo. Vyskoč na bednu pod žebříkem, skrč se a žebřík podlez. Posbírej věci a po žebříku vylez zpět do ventilace. Cestou doleva se vrať k velkému větráku.

Ventilátor opatrně po římse obejdi směrem doprava a spadni na nižší římsu, ze které vlez opět do ventilace. Na konci posbírej náboje do brokovnice a vrať se zpět. Seskoč na dno šachty a ventilací prolez do dalšího prostoru.

Po žebříku vylez na nižší rampu a vlez do ventilace. Vylezeš v kukani ze začátku oblasti. Poslechni si vědce, posbírej věci a nakonec stiskni tlačítko "SILO ACCESS" na panelu. Skrz dveře pokračuj dál...

Rychl navigace

6. Blast pit

#úkol 6 Odpad

Dřevěný zátaraz nejlépe znič granátem ;). Pak ze zbav Headcrabů a Bullsquida. Jdi do kukaně napravo a páčkou aktivuj výtah. Zbav se zombíka, seber věci z místnosti a seskoč dolu na výtah. Tlačítkem ho aktivuj.

Dole seber lékárny a nastup do vozíku na kolejích. Chop se ovládání [E] a zvyš rychlost na maximum [3x šipka nahoru]. Ignoruj potvůrky a sleduj trať - až projedeš závorou, rychle seskoč!

Zbav se Houndeyeů a Bullsquida. Vyskoč na vozík, z něj na zátaras a doprava na ochoz. Po něm jdi doleva podél zdi a podlez pod velkou rourou. Na konci seskoč doleva, podlez a zabij Bullsquida. Po žebříku vylez na rouru a přejdi po dí až k díře. Vlez dovnitř a prolez do další části.

Vyskoč na pravou část s poklopem a pokud to bude možné, zbav se Bullsquida dole. Pak skoč na rouru napravo, přeskoč dál a po rouře dojdi až k radioaktivnímu jezírku. Zbav se dalšího Bullsquida a přeskoč na ochoz dole. Seber věci a pokračuj k velké nádrži. Nejprve jdi kousek doleva a zabij Bullsquida vzadu. Pak se vrať a po rouře přejdi až dozadu, kde zabij Bullsquida napravo.

Přeskoč na rouru nořící se do nádrže a vylez na čerpadlo. Přeskoč na šikmou zeď a přeběhni po ní doleva (abys nespadl, musíš běžet šikmo do kopce ;). Posbírej věci a po šikmé zdi se opět vrať až k vodorovné rouře. Z ní skoč na šikmou, na čerpadlo a nakonec na výtah. Stiskni tlačítko a čekej.

Jdi chodbou, zabij Bullsquida napravo a pak Houdeye na ochoze. Přejdi po ochoze doprava a v dalším výklenku seber lékárnu (hlídá ji Houndeye). Po mostě přejdi k silu a vstup dovnitř. Pákou otevři dveře 01.

#úkol 6 Pařáty

Zde by bylo záhodno trochu ztlumit reproduktory, protože ťukání Příšery může být skutečně otravné ;).

Zbav se zombíka a pokračuj chodbou do laboratoře. Pákou ji otevři a vstup. Zbytečně neplýtvej náboji na záchranu vědce a raději so všimni motoru, který je na stropě místnosti. Také si všimni kontrolek POWER (energie), OXY (kyslík) a FUEL (palivo). Pokračuj chodbou dál.

Zbav se Barnacla, který je sice vysoko, ale později může být otravný. Správné zamíření pistolí a je po něm. Vyšplnej nahoru a poslechni si strážného. Nech ho stát, kde je a pokračuj dál. Seber si granáty a jdi ke dveřím na ochoz.

Tři pařáty reagují na zvuky. Musíš tedy chodit po špičkách [SHIFT]. Pokud začne útočit na místo, kam chceš jít, buď nějaký čas počkej, až se unaví, nebo hoď granát na druhou stranu místnosti (půjde za hlukem).

Dojdi k žebříku napravo, vlez na něj, ale zůstaň viset mezi patry - pistolí rozbij bedny u žebříku nalevo. Dojdi k žebříku a opět slez jen do mezipatra. Pistolí se zbav všech prken na průchodu nalevo. Slez ze žebříku a dojdi do průchodu. Pokračuj do laboratoře 03.

#úkol 6 Palivo

Z dálky se zbav zombíka na mostě a pak opatrně po modré rouře přejdi na druhou stranu. Zbav se beden, posbírej lékárny a vydej se chodbou. Na křižovatce jdi doprava, seskoč dolu a zbav se zombíků.

Rozbij poklop na rouře a po žebříku slez dolu. Ignoruj Bullsquida za mříží a jsi po rouře dál. Na křižovatce se dej doleva a vylez po žebříku. Rozbij mříž, zabij zombíka a posbírej granáty v kumbálu. Pokračuj chodbou ke dveřím, které otevři panelem napravo. Zbav se zombíků a po ochoze dojdi k žebříku.

Slez dolu na úroveň ventilátoru a po dalším žebříku až dolu k ovládání. Rychle se vrať dřív, než se větrák roztočí. Vylez po žebříku úplně nahoru a počkej na roztočení větráku.

Skoč do prostoru a nech se proudícím vzduchem vynést nahoru. Páčidlem rozbij prkna a snaž se dostat k mříži, kterou také rozbij. Zbav se Headcraba a ventilací pokračuj dál. Na konci rozbij mříž a seskoč dolu. Zbav se zombíků a Headcraba.

Stiskem tlačítek FUEL ON a OXY ON na panelu zapni přívod paliva do motoru. Přesvěďč se, že rourami proudí červená a modrá kapalina a vydej se k osvětlenému žebříku. Vylez, panelem napravo otevři dveře a chodbou napravo se vrať k silu.

#úkol 6 Energie

Po modré rouře přelez k silu a vstup dovnitř. Pákou otevři dveře a vrať se k průchodu s Pařáty. Abys nemusel procházet místností, můžeš přeskočit zábradlí a seskočit na nižší ochoz. Zbav se prken na průchodu a pokračuj až k díře. Tu s rozběhem přeskoč (tak abys dopadl na výstupek nalevo) a pokračuj. Přeskoč další díru a zbav se zombíka. Vstup do dveří 02.

Střel do bedny Explosives a zbav se tak Bullsquida. Chodbou projdi až k Houndeyejům,. kterých se zbav. V další místnosti si dej pozor na Barnacly a zbav se Bullsquida. Tlačítkem přivolej výtah. Až přijede, stiskni tlačítko uvnitř výtahu ale rychle vyběhni ven.

Až pojede výtah dolu, skoč na jeho střechu. Až se zastaví, rozhlédni se hledej žebřík na zdi. Skoč na něj a sešplhej úplně dolu k jezírku. Vyskoč nahoru a promluv si s vědcem. V chodbě přeskoč vyteklou látku a zbav se zombíka. Dojdi k okraji a zbav se Bullsquida dole v nádrži (nelépe dobře mířeným granátem).

Nastup na plošinu a stiskem tlačítka se nech odvést k žebříku. Vylez nahoru a počkej, až rozbitá plošina odjede. Tím, že vylezeš na úplný vrcholek žebříku seskoč na plošinu na straně. Dojdi k bližšímu žebříku a vylez nahoru (pozor na rozbitou plošinu). Dojdi k tlačítku, stiskni ho a pak rychle vyskoč dopředu na generátor.

Poslechni si ztraceného vědce a opatrně seskoč k tlačítku na druhé straně. Stiskni ho a rychle se vrať k žebříku, po kterém slez dolu. Dojdi k dalšímu řebříku dolu a slez na plošinu. Tlačítkem se nech odvézt do chodby a vrať se k vědci, který potvrdí, že je generátor opět v provozu (prostě se koukni, že se budíky točí ;).

Použij První pomoc a jdi k jezírku. Skoč na rouru napravo a po žebříku šplhej nahoru. Až se budeš blížit k vršku, všimni si úzké římsi napravo. Skoč na ni a přelez na ochoz s Barnacly. Použij První pomoc v rohu a chodbou se vrať k silu.

#úkol 6 Odpálení

Uvnitř sila přeskoč dvě jámy a dojdi k průchodu s Pařáty. Opatrně po žebřících vylez až nahoru ke strážnému. Seskoč dolu, přeskoč jámu a jdi do kontrolní místnosti. Stiskni tlačítko TEST FIRE a sleduj. Vrať se ke strážnému, který nějakou chybou ve hře zahynul, a po žebřících slez na dno zkušební haly.

Dojdi k jámě, která zbyla po Pařátech a po žebříku slez dolu. Pokračuj dál a až začneš padat, musíš dopadnout do vody! Vylez ven z vody a v jeskyni seber Revolver.

Opět skoč do vody a plav až dolu (proplav kruhovým otvorem). Plav ke zdi, nahoru a najdi hladinu. Vylez ven a jdi k radioaktivní nádrži. Slez dolu po žebříku a doplň životy a hlavně energii do HEV obleku.

Vylez po žebříku zpět nahoru a po rouře přejdi k dvojité, po které se dej doleva. Vzadu seskoč na níže položenou rouru napravo a pokračuj dál. Přeskoč na tlustou rouru uprostřed místnosti a kolečkem ji protáhni. Pak slez dovnitř, přeskoč díru a pokračuj dál.

Až se roura propadne, rozbij všechny bedny a posbírej lékárničky a nové nástražné miny. Pokračuj chodbou.

Rychl navigace

7. Power up

#úkol 7 Chlazení

Vojáci bojují s Gargantuou a tak jich nevšímej a rychle přeběhni naproti do chodby. Až přiběhnou Vortigoni, střel do barelů. Jdi doleva do TRACK CONTROL (řízení provozu). Plamen obejdi zleva a zabij dva Vortigony. Opatrně se přibliž k mostu tak, abys nespadl, až se zřítí.

Z bezpečí se zbav Headcrabů, seskoč dolu (nebo přeskoč na žebřík) a dole z dřevěných beden dostaň granáty do kulometu a náboje do revolveru. Vylez nahoru a znič vše před dveřmi. Vstup do místnosti a promluv se strážným. Seber náboje a doplň energii do HEV.

Po žebříku slez dolu a vydej se chodbou dál. Zbav se nepřátel, použij První pomoc a pokračuj dál. Dvou vortigonů u barelů se zbav tak, že zničíš barely. Červeným kolem otevři dveře a vyšplnej do prvního patra.

Ve výklenku si nevšímej vojáka a jen seber náboje. Zabij vojáka v druhém patře a pak tam vyšplhej. Vejdi do místnostu a zbav se zbraně nalevo a vojáka napravo. Posbírej věci, použij První pomoc a pokračuj dál.

Až uvidíš červené Explosives bedny, koukni doprava za roh, znič Explosives v místnosti a tzase zalez za roh. Počkej, až vojáci přijdou k tobě a zbav se jich.

Projdi místnosti a na křižovatce se dej doleva. Zbav se vojáků a pak projdi zbylý prostor a vyčisti ho. Taky znič všechny bedny a posbírej věci. Nakonec použij HEV dobíječ a stiskni tlačítko u poklopu Power Generator.

Rychle skoč na výtah, připrav si brokovnici a dole zabij Houndeye dřív, než spustí miny. Vystup z výtahu na jednu stranu a pistolí nebo brokovnicí znič miny na druhé straně. Tím můžeš zbylé paprsky přeskočit nebo podlézt a vydat se dál.

Cestou zabíjej Houndeye a přes místnost s písty jdi dolu po schodech až do Maintenance Area (která je částečně zatopená). Zbav se zombíka za rohem a dojdi k zaseknutému čerpadlu. Znič dvě bedny a až čerpadlo odčerpá vodu, vrať se o patro výš.

Dojdi k ovládacímu panelu generátoru a zapni UNIT 1 POWER. Vrať se (použij První pomoc) a vyjdi o patro výš. Dojdi k výtahu, zbav se vojáků a vyjeď nahoru. Vyčisti opět prostor a vrať se zpátky chodbou.

#úkol 7 Elektrárna

Dojdi až k TRACK CONTROL místnosti, přeskoč zničený most a dojdi k místnosti s Gargatuou. Až se nebude dívat, vyběhni a dej se doleva. Pořád utíkej až ke dvěma generátorům. Oběhni je, vyběhni po schodech a u ovládacího panelu pákou generátory zapni. Rychle běž zpátky a zaběhni do průchodu pod schody. Projdi ho, otevři dveře.

Teď musíš Gargantuu nalákat do prostoru mezi generátory, čímž ji zabiješ. Posbírej věci a vrať se do předchozí místnosti (nezapomeň, že prostor mezi generátory je teď nebezpečný i pro tebe!).

Přejdi k vlaku a přejeď s ním na točnu. Dojdi do TRACK CONTROL a pákou u okna výhybku přehoď. Dojdi k vlaku a pořádně to rozjeď.

Rychl navigace

8. On a rail

#úkol 8 Kolejiště

Zastav u závory a poslechni si strážného. Až zvedne závoru, jdi kousek dál pěšky (pozor, koleje jdou pod proudem!) a zbav se Barnaclů. Pak nastup do vlaku a najeď na výtah.

Jeď pořád dál po okruhu až dojedeš k červené šipce (pozor na drát vysící ze stropu). Kolem šipky jeď pomalu a zbav se Houndeyeů a Bullsquida na nástupišti.

Pokračuj vlakem dál, až se dostaneš k druhé výhybce, která odbočuje doprava. Zbav se Houndeyeů a zastav u nástupiště. Teď pokračuj pěšky chodbou. Jdi doleva, kde se zbav Bullsquida a posbírej věci. Pokračuj chodbou dál, zbav se Houndeyeů a Bullsquida v nádrži. Pak pákou napravo vysuň most a přejdi.

Dojdi k výtahu hlídanému Bullsquidem a posbírej věci včetně bomby na dálkové ovládání. Ta se používá tak, že se [pravým tlačítkem myši] položí na zem bomba a (z dostatečné vzdálenosti) se [levým tlačítkem myši] odpálí.

Vrať se zpět ke vlaku a pokračuj v jízdě. Až zatočíš za roh a vyjedeš výš, můžeš zastavit u odbočky a z beden získat náboje do revolveru. Pokračuj rovně přes první výhybku a dál rovně i přes druhou (pistolí ji přehoď na rovně).

Za druhým rohem jeď pomalu a zbav se Bullsquida. Pak jeď ještě kousek a zbav se Barnacla. Pokračuj dál až k nástupišti s Bullsquidem a mrtvým vojákem. Zastav a vystup. Vyjdi po schodech, znič bednu a automatickou zbraň. V kukani pákou odsuň jeřáb.

Vrať se k vlaku, rozjeď ho a až se budeš blížit k výhybce, přehoď ji doleva. Dojeď až k výtahu a během jízdy nahoru se zbav vojáků.

Pokud se ti nedaří zaměřit vojáky během otáčení, jdi do menu a zvol Options\Mouse a nastav vyšší hodnotu Mouse sensitivity ;). Ti z nás, co mají herní myš jen stiskou tlačítko, aby přepnuly na vyšší DPI :).

Nahoře popojeď kousek dopředu, zabij vojáka a zastav. Skoč doprava, zbav se bedny a po žebříku slez dolu, kde je První pomoc. Vrať se k vlaku a pokračuj v jízdě.

#úkol 8 Nádraží

U výhybky je jedno, kam pojedeš, stejně tě zastaví závora a budeš muset čelit několika vojákům a Vortigonům. Je zde docela propletený komplex nástupišť plný vojáků. Jelikož v něm ale není nic podstatného, nemá ho cenu popisovat. Jediné trochu důležité místo je přístup ke kolejím, kde jsou dvě nástražné miny. Pokud je najdeš, znič je - ušetříš si tím pozdější starosti ;).

Až se budeš vracet od místa, kde byly nástražné miny, podívej se pod schody. Je zde bedna s baterií a hlavně pod ní mříž do tajného prostoru. Uvnitř jsou mimo jiné dvě bomby na dálkové ovládání.

Vrať se k vlaku, pákou poblíž závory ji otevři a pokračuj v jízdě. Až dojedeš na konec, zbav se vojáků a vydej se chodbou. Zbav se všech Vortigonů a v zabedněné kanceláři nalevo seber lékárny a přiber strážce. U automatů napravo se zbav Headcrabů a použij První pomoc.

Až půjdeš dál, zaútočí na tebe voják v bunkru. Nejrychleji se ho zbavíš tak, že přiběhneš co nejblíže (pozor na kolej pod proudem!) a hodíš dovnitř granát. Pak uhni na stranu a počkej na výbuch.

Dojdi k červeným vratům napravo a ony se otevřou. Obejdi raketu, slez po žebříku a zbav se vojáka. Dalšími vraty dojdi k dalšímu vlaku. Nejprve v budce napravo seber lékárnu, pak ji obejdi a dobij si energii do HEV.

Nastup do vlaku a pokračuj. Skrč se pod dvěma červenými paprsky a až je podjedeš, zpomal na minimum. Kryj se za panelem vlaku a zabij dva Bullsquidy. Dojeď až k nástupišti s automatickou zbraní, znič ji (aby se náhodně nespustila ;) a otevři dveře. Zbav se Bullsquida a Headcrabů a posbírej věci.

Pokračuj vlakem dál. Před druhou zatáčkou se skrč a jeď skrčený. Až přijedeš k druhému nástupišti nalevo, zpomal. Dojedeš k vojákovi s raketometem a tak zastav (!) a zabij ho. Pak kousek poodstup a znič minu na zdi.

Za zatáčkou je další mina a až dojedeš k nástupišti, bude zde čekat zástup Vortigonů. Zabij je granáty z kulometu a dojdi si doleva k První pomoci. Pak jdi chodbou k bednám nalevo.

Zde jsem nikdy nezjistil, jestli je nějaký jiný způsob, jak se přes ně dostat. Jde to udělat tak, že si stoupneš těsně k nižší bedně a hodíš si pod nohy bombu na ovládání. Pak vyskočíš a zároveň bombu odpálíš. ^_^

Podlez miny na zdi a zabij vojáky nahoře. Použij HEV dobíječ a pákou na panelu zvedni závory. Vrať se ke schodům a v bednách najdi bombu na ovládání. Pak jdi zpět k panelu a přeskoč zábradlí.

#úkol 8 Druhá kolej

Na druhé koleji stojí vlak a tak nastup a dojeď k další zavřené závoře. Vystup, a jdi k pravé stěně vchodu do místnosti. Přesně mířeným granátem zabij vojáka v kulometném hnízdě. Následně budou zpoza beden vybýhat vojáci a tak je zabij.

Vylez mahoru, použij První pomoc a na druhé straně (u kulometu) pákou otevři závoru. Vrať se k vlaku a pokračuj k výtahu. Vystup před výtahem pro vlak a z beden seber bomby. Jednu z nich hoď do výtahu a stiskem tlačítka (venku) ho pošli nahoru. Až zastaví (rozsvítí se zelená kontrolka), bombu odpal.

Skoč do výtahové šachty, seber bombu, vylez po žebříku a přivolej výtah zpět. Nastup a vyjeď nahoru. Seber věci po vojácích a po římse opatrně přejdi do výklenku, kde jsou granáty do kulometu. Pak slez po žebříku (u výtahu) a zabij vojáka.

Sjeď výtahem dolu, nastup do vlaku a vyjeď s ním nahoru. Posbírej věci z beden a pokračuj vlakem dál. Skrč se, aby tě nezranily výbeje z transformátoru a až je projedeš, zastav. Pomalu se přibližuj k zatáčce a znič miny, až je uvidíš.

Za další zatáčkou jezdí bedny. Vystup a nech vlak odjet. Pomalu se přibližuj k dřevěným bednám u závory a připrav se zabít vojáky, kteří se za nimi schovávají. Pak pákou zvedni závoru a pokračuj.

Nad kopcem zastav před jezdícími bednami a znič automatickou zbraň nalevo. Rozjeď vlak a skrč se. Až podjedeš bedny, zastav a znič další zbraň. Pokračuj, ale skrč se. Až dojedeš k vojákovy s raketometem, zabij ho.

Pokračuj dál opět skrčený, projeď kolem dvou zničených vedení a pak se rychle postav a přehoď výhybku. Dojeď k místu, kde chybí kolej a vystup.

Dojdi k žebříku a hoď dolů granát (zbavíš se min). Pak slez, ale těsně nad červeným paprskem se zastav. Do kukaně před sebou hoď další granát (čekají tam dva zombíci), seskoč [Mezerník] a zbav se 4 utomatických zbraní kolem výtahu.

#úkol 8 Odpálení satelitu

Jelikož je výtah zničený, budeš muset pokračovat pěšky. Nejprve si ale seber granáty z kukaně a použij první pomoc. Přejdi na levou stranu koleje a jdi za roh, kde se schovej za bednou. Opatrně vykoukni, abys vyděl vojáka napravo od koleje, ale neviděl tě kulometčík uprostřed. Pomocí granátů z kulometu vojáka zabij.

Pak, kryje se za bednami a zátarasi, doběhni ke kulometnému hnízdu a granátem ho vyčisti. Posbírej věci, pokračuj chodbou a zbav se vojáků čekajících venku. Přeskoč koleje a z malé bedýnky si seber lékárničku.

Dojdi ke dveřím s nápisem "CAUTION BLAST DANGER" a zabej kód do ovládání nalevo. Dalším odládání otevři druhé dveře. Zbav se vojáků, seber věci u kulometu a pokračuj do řídícího centra.

U schodů tě čeká nemilé překvapení. Musíš se podplížit pod dvěma paprsky. Pak si stoupni, vyskoč na okraj schodů a přeskoč třetí paprsek (dá to práci najít správné místo na malý rozběh ;).

Uvnitř se zbav dvou vojáků, jdi doprava a použij První pomoc. Vrať se a dojdi k tlačítku BLAST, kterým odpálíš raketu. Až raketa odletí, vrať se. Červené paprsky obejdi tak, že skočíš doleva a odtlačíš bednu. Vrať se zpět velkými vraty.

Napravo na skále je snajper, kterého se můžeš zbavit granátem, ale není to potřeba. Stačí, když rychle poběžíš doleva a schováš se za otevřená vrata. Slez po žebříku, posbírej věci a nastup do vlaku...

Rychl navigace

9. Apprehension

#úkol 9 Nádrž

Rychl navigace

10. Residue processing

Rychl navigace

11. Questionable ethics

Rychl navigace

12. Surface tension

Rychl navigace

13. "Forget about Freeman"

Rychl navigace

14. Lambda core

Rychl navigace

15. Xen

Rychl navigace

16. Gonarch's lair

Rychl navigace

17. Interloper

Rychl navigace

18. Nihilanth

Rychl navigace

19. End Game

#úkol 19 rozhodnutí

Poslední úkol - rozhodnout se, zda přistoupíš na G-manovu nabídku a vstoupíš do portálu...


Závěr

Návod stále nedokončen...

Rychlá navigace

Obrázky:

Obrázky zatím žádné...

Rychlá navigace

Credits

Made by Nothrem Sinsky © 2008 - Všechna práva vyhrazena.

Návod sepsal:

Nothrem Sinsky

hl@nothrem.cz

S použitím:

JEWE - 'Just Edit' Walkthrough Engine

Editable engine for walkthroughs developed by Nothrem Sinsky

Zdroj obrázků a dalších informací:

Screeshoty ze hry

Historie návodu:

15.06.2008Příprava návodu (úprava JEWE)