ekejte, prosm...
Strnka se nat.

Něco v návodu chybí? Našli jste další možnost ve hře? Napište mi na email uvedený na konci.


Úvod

#úkol 0 Portal

Portal je úžasná hra zahrávající si s 3D prostorem a dimenzionálními portály. Díky tomu obsahuje hádanky, na které v radě Half-Life nenarazíte. Pokud ale spouštíte hru v očekávání akce podobné Half-Life, raději hru zase rychle vypněte. Jde totiž o čistě logickou hru, která se pouze odehrává ve stejném světě jako Half-Life (což je sice na Zemi, ale s trochu jinými pravidly).

Hra je relativně krátká. První dohrání a sepsání návodu mi zabralo asi 3 hodiny. Hlavním úkolem hry ale není dlouhá doba prvního dohrání. Hru totiž můžete spustit znovu a pokus se splnit všechny dodatečné úkoly - jejich seznam najdete v menu pod Achievements.

A hlavní věc při hře je zábava. Ta je zaprvé podpořena unikátním systémem řešení hádanek, a také roztomile otravným Instruktážním počítačem, který Vás bude neustále zahrnovat vtipnými hláškami. Ty alepro pochopení vyžadují určitou úroveň znalosti angličtiny; v návodu není prostor pro to, abych překládal všechny vtipné hlášky...

#úkol 0 Návod

Jelikož jsou hádanky řešitelné právě díky portálům, které si sami umisťujete, návod nemůže být nikdy přesný. Mohu vám pouze naznačit, do kterého místa portál umístit, ale sami musíte posoudit, kde přesně bude ten vhodný bod! Hra vyžaduje logické myšlení a dobrou prostorovou orientaci. Pokud v tom nejste moc dobří, dost možná Vám k dokončení nepomůže ani návod.

Proto také v druhé části již nebudu do podrobností popisovat všechny postupy a budu předpokládat, že na základě projití Testovacích místností si správný postup odvodíte nebo vyzkoušíte.

Nezapomínejte, že ve hře máte k dispozici QuickSave (Rychlé uložení), díky kterému můžete zkoušet různé eventuality řešení. A pokud se vám náhodou podaří zemřít, museli byste začínat celou místnost znovu (od AutoSave).

#úkol 0 Gramatika

V návodu budu používat některá slova psaná s prvním velkým písmenem. Budu tím upozorňovat na to, že slovo označuje nějaký důležitý předmět potřebný pro správné splnění hádanky. Tato slova nejsou názvy, takže by se měla psát malými písmeny, ale doufám, že velká písmena pomohou zřehlednit návod.

Rychl navigace

1. Testovací místnosti

Vstávej, rychle vstávej! Zbývá jedna minuta, jen jedna minuta!!!

Ustup ode dveří a počkej, až se otevře portál. To, co v něm vidíš, jsi ty sama. Projdi portálem, obejdi místnost a jdi do další.

#úkol 1 1

Stoupni si na tlačítko, a dojdi pro kostku. Seber ji (E) a odnes na tlačítko. Dojdi do výtahu a nech se vyvést nahoru.

#poučení Dveře se otevírají tlačítky#Můžeš použít kostku pro zatížení tlačítka #úkol 1 2

Seskoč do místnosti. Otoč se a sleduj portály. Až se objeví ten vedoucí do místnosti s kostkou, vstup. Chytni kostku a portálem se vrať zpět. Počkej, až se objeví portál do místnosti s tlačítkem a projdi. Polož kostku na tlačítko a vrať se portálem zpět. Počkej na portál k východu a jdi do výtahu.

#poučení Portálem můžeš pronášet předměty #úkol 1 3

Projdi dveřmi a počkej na portál, projdi, seskoč dolu a seber si Zařízení.

Nedotýkejte se nabitého konce Zařízení! Nenamáčejte Zařízení do vody! A za žádných okolností ne...vzzz. chrrr... ...!!!
-- Instruktážní počítač ---

Střel do zdi a projdi portálem. Pokračuj k výtahu. Vyjdi do další místnosti, střel portál na zeď a projdi jím. Pak střel portál na vzdálený konec místnosti a projdi portálem znovu. Pokračuj dál.

#poučení Existují dva portály: Modrý a Oranžový#Díky Zařízení můžeš vytvářet Modrý portál#Portály jsou obousměrné (tedy není jeden vstupní a jeden výstupní) #úkol 1 4

Stoupni si na tlačítko a slez. Dojdi k jámě a skoč dolu. Na zeď střel portál. Seber kostku, vrať se portálem a polož ji na tlačítko.

#poučení Pád z výšky ti neublíží#Nahoru se můžeš dostat pomocí portálů #úkol 1 5

Dojdi do místnosti. Střel portál na zeď a vyjdi na plošinu. Střel portál na zeď u plošiny s kostkou (naproti) a přejdi tam. Chytni kostku, seskoč a polož ji na tlačítko.

Skoč do jámy a střel portál na zeď. Chytni kostku a projdi portálem. Polož ji na tlačítko a jdi dál.

Vytvoř portál a projdi. Otoč se a všimni si, že portál může být i na stropě či na zemi (můžeš si to vyzkoušet). Dojdi k výtahu.

#poučení Portál může být na stropě či na zemi #úkol 1 6

Opět Puzzle s portálem (a co jiného bys čekala, že?). Stoupni si k Socketu napravo a střel portál do stropu. Až Náboj zajede do Socketu, otevřou se dveře. Pokračuj k výtahu.

Zde jsem použil termíny ze svého návodu na HL2: Episode One (ono totiž jde o tytéž věci). Socket (neboli "Zásuvka") je zařízení, které slouží k napájení... většinou dveří, výtahů apod. Od každého Socketu vede tečkovaná cesta, která označuje, co je jím napájeno. Náboj (v HL2:EO označován jako e-náboj) je malá žlutá kulička, která létá a odráží se od zdí. Pokud se dostane Náboj poblíž Socketu, nabije ho a ten pak dodá energii připojenému zařízení.

#poučení Socket je možno nabít Nábojem#Socket slouží pro napájení dveří či výtahů#Náboj může procházet portálem#Náboj tě může zabít #úkol 1 7

Vytvoř portál tam, kde je na zdi Černý bod. Až se rozjede plošina, střel portál na strop nad plošinu (nalevo) a v okamžiku, kdy bude plošina pod portálem, skoč do Oranžového.

Počkej a přeskoč k výtahu.

Černým bodem budu označovat místo, které je ohořelé kvůli Náboji, který se od něj odrazil. Ve hře jsou některá místa označování body pro určení jejich pořadí. Jsou to bílé čtverečky s jedním, dvěma atd. černými body. Tyto budu označovat Místo 1, Místo 2 atd.

#poučení Skrz portál se můžeš podívat na druhou stranu (neslouží jen k procházení) #úkol 1 8

Počítač ti oznámil, že spadnou na podlahu znamená nejen smrt, ale také neúspěšné složení testu :). Střel portál do zdi a projdi. Skrč se, abys byla v bezpečí před Nábojem.

Střel portál doleva, kde vidíš Černý bod. Až Náboj projde portálem, střel portál do místa na zdi proti Socketu (musíš to dobře odhadnout - no tak dobře, je to 4. dlaždice od konce ;). Náboj se odrazí od protější zdi, projde zpět portálem a půjde přímo do Socketu.

Střel portál k plošině a projdi jím (samozřejmě ve správný okamžik). Dojdi k výtahu.

#poučení Náboj se odráží od zdí - může se tak vrátit zpět do portálu#Po několika odrazech se náboj vyčerpá a zmizí #úkol 1 9

Následující test není možno splnit. Pokuste se o to!
-- Instruktážní počítač --

Střel portál do zeď a odnes si kostku na plošinu nahoře. Projdi silovým polem do vedlejší místnosti a střel portál do zdi. Prones portálem kostku a polož ji na tlačítko. Dojdi k výtahu.

#poučení Silovým polem nemůžeš pronášet předměty jako je kostka#Průchod silovým polem zruší tebou vytvořené portály #úkol 1 10

Od počítače jsi se toho moc nedozvěděla, tak se to pokus vyřešit :). Portál je nad tebou, takže střel druhý konec do zdi a proběhni! Pokračuj dál.

Dojdi na odrazový můstek, střel portál do podlahy dole a skoč do něj. Budeš vymrštěna z portálu nad sebou a díky tomu přeskočíš propast. Není to úžasné?

Ve třetí části střel portál naopak do vysunuté části stropu. Skoč z výšky do Oranžového portálu dole a vyskoč na vyšší schod. Střel portál znovu do vysunuté části a skoč do Oranžového portálu z větší výšky. Díky tomu doskočíš dál (a hlavou dolu :) a dostaneš se k výtahu.

#poučení Když z portálu vyskočíš, vždy dopadneš na nohy#Průchod portálem nemění kynetickou energii předmětu (tj. rychlost)#Skokem do portálu z výšky získáš rychlost #úkol 1 11

Další úžasná rada. Střel portál do zdi a počkej, až se Oranžový konec objeví u plošiny. Projdi. Zmáčkni tlačítko a střel portál do otevřených dveří. Počkej, až se Oranžový portál objeví u tebe a projdi.

Počkej, až bude Oranžový konec na straně proti Socketu a pak střel Modrý do místa s Černou skvrnou. Až se Socket nabije, rozjede se plošina. Vytvoř tedy portál a počkej si na něj. Dojdi si pro druhou část Zařízení.

Stiskni tlačítko a střel jeden konec portálu do dveří. Stoupni si na jezdicí plošinu a střel druhý konec portálu (druhý útok) do zdi před sebou. Projdi.

Nepotřebuješ zrcadlo. Jdi do rohu místnosti a střel dva konce portálu do sousedních zdí a můžeš si prohlédnout sama sebe ;)

Pro zjednodušení návodu budu používat pro označení Modrý (primární útok) a Oranžový (sekundární - v angličtině označován jako Red = Červený). Pokud použiji první a druhý, nemusí se to nutně vztahovat na primární a sekundární útok. Také druhý může v další větě znamenat první a naopak. Samozřejmě nemusíte dodržovat barvy. Když napíšu Modrý, můžete použít Oranžový, ale barvy používám pro zachování pořadí, takže pokud je prohodíte, musíte je prohazovat i nadále.

Všimni si svého zaměřovacího kříže. Levá část je Modrá, pravá Oranžová. Pokud jsou vyplněné, znamená to, že na zdi můžeš vytvořit portál. Pokud ne, portál se nepodaří vytvořit. V kurzoru se také zobrazuje symbol "0". Ten je vždy u té barvy, jaké jsi vytvořila poslední portál. To se ti bude hodit při řešení některých hádanek, kdy je potřeba postupně střídat barvy portálů nebo naopak používat jen jeden z nich.

#poučení Červené tlačítko na omezenou dobu otevírá nějaké dveře#Sekundárním útokem můžeš vytvořit Oranžový portál#Pomocí dvou portálů můžeš cestovat mezi libovolnými místy #úkol 1 12

Oranžový konec portálu střel pod sebe na zem, Modrý nad sebe do vysunuté části a proskoč. Dostaneš se na horní plošinu. Střel Modrý konec do ještě vyšší části a skoč dolu do Oranžového portálu.

Počkej, až se prostřední část desky nad tlačítkem nakloní a střel do ní Modrý portál. Skoč dolu do Oranžového a všimni si, jaký to má efekt. Chytni kostku a hoď ji dolu. Střel Modrý portál tentokrát do svislé části nad tlačítkem a skoč dolu. S kostkou se dostaň na úplné dno místnosti a propadni se portálem.

Kostku polož na tlačítko a střel Modrý konec na šikmou desku. Skoč do Oranžového konce a projdi dveřmi.

#poučení Vytvoření portálu na nakloněné desce prodlužuje vzdálenost skoku #úkol 1 13

Střel Modrý konec dolu, Oranžový nahoru k ochozu a dojdi si pro kostku. Polož kostku na tlačítko, vyjdi nahoru a střel Oranžový konec do zdi následující místnosti. Seskoč zpět k tlačítku, chytni kostku a projdi portálem. Tím jsi získala druhou kostku. Střel Modrý konec do stropu nad tlačítkem (Místo 1), Oranžový vytvoř ve zdi a proskoč s kostkou v ruce. Polož kostku na tlačítko.

Stoupni si na Socket na zemi a střel jeden portál na strop. Druhý střel do místa s Černým bodem a počkej na nabití Socketu.Modrý portál střel do stropu nad jezdící plošinou a Oranžový do zdi. Až pojede plošina kolem, skoč na ni. Chytni kostku a skoč na zem. Střel Modrý konec do Místa 2 nad druhým tlačítkem a proskoč portálem s kostkou v ruce. Polož kostku na tlačítko a střel Modrý konec nad nově otevřené dveře. Proskoč portálem a jdi k výtahu.

#poučení Při použití obou portálů nepotřebuješ procházet dveřmi #úkol 1 14

Jdi doleva a vyběhni po schodech. Střel Modrý portál do desky nad Socketem směrem ke kostce. Oranžový konec střel dolu do podlahy, kde bývali schody, a skoč. Chytni kostku, seskoč, sejdi po schodech a polož ji na tlačítko. Projdi dál.

Pomocí portálů se dostaň přes jámu a dostaneš se k Náboji. Ten musíš dostat do Socketu nad schody. Vrať se tedy k Socketu a vytvoř nad ním Modrý portál. Dojdi k jámě a po plošinách přeskákej na druhou stranu. Do Černého bodu vytvoř Oranžový portál. Počkej na Náboj a proskoč za ním. Dojdi k výtahu poblíž tlačítka a vyjeď nahoru.

#poučení Vzdálenost obou konců portálu nemá vliv na přenos #úkol 1 15

Teď tě čeká nelehký úkol - vytváření portálů 'on the fly' :).

Pro ty, co nepochopili tenhle dvoujsmysl: výraz 'on the fly' se překládá jako 'za plného provozu' a znamená, že se akce provede bez jakékoliv přípravy či zastavení. Přesný překlad výrazu ale znamená 'za letu', což vyjadřuje současnou situaci ve hře...

Podívej se nahoru a vytvoř Modrý portál ve vyjeté desce. Oranžový portál vytvoř ve zdi a projdi. Až začneš padat, podívej se dolu a pod sebou vytvoř Oranžový portál. Znovu vypadneš u stropu, ale tentokrát ve větší rychlosti, díky čemuž se dostaneš do druhé části místnosti.

#poučení Vytvářením portálů za letu můžeš zvyčovat svoji rychlost

V další místnosti vytvoř Modrý portál u Černého bodu a Oranžový konec na zdi kolmo k němu. Až Náboj projde, střel Modrý konec do zdi naproti Oranžovému. Tím dostaneš náboj do smyčky. Další postup záleží na tom, jak jsi portály vytvořila. Ten, ze kterého náboj vychází, střel nyní do místa nad výtahem. Až náboj projde, bude přecházet do místnosti za silovým polem.

Projdi silovým polem za Nábojem (čímž zrušíš portály). Teď rychle (než se Náboj vyčerpá), vytvoř jeden konec na stropě nad Socketem a druhý na Černém bodě v téhle místnosti. Až se Socket nabije, nastup na výtah.

#poučení Průchod silovým polem náboj nijak neovlivní

V další místnosti střel Modrý konec do vysunuté desky nad hlavou a jdi do místnosti nalevo. Zde střel Oranžový konec do malé prohlubně a proskoč. Před dopadem na zem (po proskočení portálem) pod sebou vytvoř Oranžový portál a dostaneš se za první skleněnou desku. Podívej se nahoru a střel Modrý konec do vystouplé desky. Oranžový konec střel do zdi a projdi. Při pádu vytvoř pod sebou Oranžový konec a dostaneš se do třetí části místnosti.

Chvíli jen sleduj, co dělá letící Náboj - Od šikminy se odrazí na zeď a pak zpět na šikminu. Vytvoř Modrý portál na pravé šikmině a v okamžiku, kdy se Náboj odrazí od levé šikminy směrem ke zdi na ní vytvoř Oranžový portál. Tím se náboj přenese k druhé šikmině a namíří si to do Socketu.

#poučení Pro náboj platí pravidla dopadu a odrazu#Správné načasování vytvoření portálu může být klíčové

Již vyzkoušeným způsobem se dostaň do prostřední části místnosti a počkej si na plošinu v chodbě napravo. Střel Modrý konec do zdi naproti. Až se do rohu dostane plošina, střel Oranžový konec pod sebe. Tím se dostaneš na plošinu. Otoč se doleva a střel Oranžový konec před sebe (do dalšího rohu). Skoč zpět do portálu a na další plošinu. Otoč se doprava do další místnosti, střel do ní Modrý portál a rychle skoč do Oranžového konce. Tím se dostaneš do další části, uf.

#poučení Je důležité uvědomit si, jaký portál (barvu) je potřeba vytvořit#Také je důležité mít dobrou prostorovou orientaci

Podívej se na jednu z kukaní nahoře a střel do ní portál, vytvoř si druhý konec a dostaň se nahoru. Teď vytvoř jeden konec ve zdi téhle kukaně a druhý střel do té naproti. Stiskni tlačítko, portálem přejdi do druhé a také stiskni tlačítko. Teď se rychle podívej ven a jeden portál vytvoř na vysunuté desce proti otevřeným dveřím a druhý na zemi pod Nábojem (v tomto pořadí!). Počkej, až se Socket nabije, a jdi k výtahu.

#poučení Když je důležitá rychlost, je dobré připravit si portály předem #úkol 1 16

Teď se naučíš, jak pomocí portálů obcházet střílny. Střílnu porazíš tak, že do ní naběhneš. Ona začne nadávat a vypne se :).

Projdi chodbou, vykoukni po laseru a střel Modrý portál. Oranžový konec vytvoř u sebe a dostaneš se bezpečně za střílnu, kterou můžeš vypnout. Totéž proveď se střílnou nalevo a pokračuj.

Zde jsou dvě střílny, které se hlídají navzájem. Vykoukni na tu první doleva a všimni si kříže na stropě. Střel na kříž portál. Druhý konec si vytvoř ve stěně. Chytni kostku a prostrč ji portálem. Pusť ji, ona spadne na střílnu a vypne ji. Stejně se zbav i té druhé.

Jdi kolem skla a opatrně střel portál za dvě střílny v místnosti. Projdi k nim portálem a vypni je. V další místnosti jsou tři střílny, které se hlídají, ale princip jejich vypnutí je stejný jako u prvních dvou. V místnosti napravo je dostatečná zásoba kostek na pokusy. Nakonec polož jednu kostku na tlačítko, vykoukni do otevřených dveří a střel portál, projdi a vypni střílnu. Druhý konec prostřel mříží, projdi tam a vypni poslední střílnu. Dojdi k výtahu.

#poučení Střílny vypneš tím, že do nich vrazíš#Když ke střílně nemůžeš ze strany, zkus to ze stropu#Portálem můžeš prohodit kostku, aniž bys jím sama prošla#Střílny tě vidí i skrz sklo, ale nemohou tě zranit #úkol 1 17

Dostaneš kostičku se srdíčkem, které se říká Kamarádka. Zvláštní je v tom, že úkolem testu je Kamarádku dopravit na konec místnosti. Vezmi ji, jdi vedle a s její pomocí vyskákej nahoru. Použij ji jako štít a projdi chodbou na druhou stranu. Stejně postupuj i v další chodbě.

Seskoč i s Kamarádkou dolu a jdi do místnosti nalevo. Použij ji k odražení Náboje do Socketu. Není v tom žádný konkrétní fígl, jen to musíš párkrát zkusit, až se to povede.

Vyjdi ven a střel Modrý portál nahoru tak, abyses jím dostala na horní ochoz (odkud jsi přišla). Jdi s Kamarádkou do místnosti (dole) se dvěma dveřmi za sebou a polož Kamarádku na zadní tlačítko, čímž otevřeš druhé dveře. Vytvoř Oranžový portál na vystouplé desce proti dveřím. Projdi a jdi zpět ke schodům. Ve zdi u Černého bodu vytvoř Modrý portál a počkej, až jím projde náboj. Rychle si vytvoř Modrý portál u země a projdi jím. Uhni do strany a střel někam Oranžový portál (prostě aby jím nemohl projít odražený Náboj zpět). Dojdi k prvnímu tlačítku, stoupni na něj a skrč se. Až se nabije Socket, dojdi pro Kamarádku.

Upozorňujeme, že neživé objekty, jako je Kamarádka, nemluví. Pokud mluví, doporučujeme neposlouchat jejich rady!
-- Instruktážní počítač --

Pomocí portálu se dostaň na horní ochoz (Kamarádku vezmi s sebou a nech ji tam ležet) a střel Modrý portál na šikmou zeď proti Socketu (také na šikmině). Vrať se zpět až k první střílně nábojů a střel Oranžový portál na vzdálenou zeď (na Černý bod). Náboj projde portálem a nabije poslední Socket.

Vrať se a s Kamarádkou přeskákej po vysunutých plošinách do chodby a vyjdi po schodech. Polož kamarádku na tlačítko a jdi do otevřených dveří. Stiskni tlačítko, vrať se pro Kamarádku a hoď ji do otevřené díry (Spalovna). Jdi k výtahu.

#poučení Řešení nemusí být vždy po ruce; někdy k němu musíš urazit delší cestu#Stejně tak potřebné předměty budeš muset občas přinést odněkud z dřívějška#Hozením předmětu do Spalovny ho natrvalo zničíš #úkol 1 18

Střel Modrý portál do stropu vysoko před sebou. Oranžový střel do zdi vedle sebe a proskoč jím. Střel Modrý portál na další strop před sebou a Oranžový střel mírně pod sebe do škvíry. Skoč do něj a skončíš na další plošině. Modrý portál střel na další strop, seskoč zpět dolu a skoč do Oranžového portálu.

Modrý portál střel do vysunutého panelu napravo, seskoč na plošinu pod ním, vytvoř Oranžový portál a proskoč. Podívej se zpět dolu na plošinu, kde jsi zrovna stála a skoč na ní. Za letu v ní vytvoř Oranžový portál a přeskočíš tak k tlačítku. Jdi do chodby, stiskni tlačítko a vlez do místnosti. Rychle jdi doleva, kde budeš v bezpečí před střílnami.

Střílen se zbavíš tak, že Modrý portál vytvoříš na zdi z boku střílny (zepředu to nejde!) a Oranžový v místě, kam zrovna letí Náboj (Černý bod). Je to trochu obtížnější na přesnost umístění Modrého portálu, ale můžeš se orientovat podle kostiček na podlaze.

Až bude v místnosti bezpečno, všimni si dveří nalevo od těch, kterými jsi sem přišla. Tlačítko je na sloupu napravo od nich. Vytvoř Modrý portál naproti dveřím (na vysuté desce na druhém konci místnosti) a Oranžový vytvoř Náboji do cesty. Až projde náboj skrz portál, rychle (opravdu rychle!) střel jeden portál na odklopenou zeď naproti tlačítku, druhý k sobě a prostrč jím hlavu (prostě prolez jen částečně). Stiskni tlačítko a počkej, až se Socket nabije.

Dojdi k jezdící plošině a skoč na ni. Na konci skoč dolu do výklenku, na zdi si vytvoř Oranžový portál a stiskni tlačítko. Tím otevřeš dveře, kterými jsi se sem dostala, ale hlavně získáš šikminu. Až se úplně vysune (dřív to nejde), střel na ni Modrý portál. Rychle projdi Oranžovým portálem, jdi doprava a skoč směrem na plošinu dole. Za letu pod sebou vytvoř Oranžový konec. Tím získáš dostatečnou rychlost na přeskočení celé místnosti.

Chytni kostku a až přijede plošina, skoč na ni a pak zpět do výklenku. Střel Oranžový konec na zeď ve výklenku, Modrý na druhou stranu ke dveřím a stiskni tlačítko. Chytni kostku, projdi portálem a vynes ji ven z místnosti.

Polož kostku na tlačítko a portálem se dostaň k otevřeným dveřím. Seskoč do další místnosti. Vytvoř modrý portál na plošině před sebou (té ve vodě) a skoč do hluboké díry nalevo. Za letu pod sebou vytvoř Oranžový portál. Teď se dostaneš do pěkné anti-gravitační Houpačky.

Při vyskočení z Houpačky se vždy natočíš nohama k zemi. To ale nezmění směr pohledu, takže pokud se na jedné straně Houpačky podíváš určitým směrem a na druhém konci Houpačky nebudeš pohled měnit, v první části Houpačky se opět podíváš původním směrem. Používej to pro přesné zaměření pozice dalšího portálu.

Až vyskočíš z Modrého portálu, střel Oranžový konec na vyšší plošinu dál ve vodě. Houpačka se posune. Střel tedy Modrý konec do další, vyšší, plošiny a opět posuň houpačku. Střel Oranžový konec na další plošinu a až projdeš portálem, střel Modrý konec na šikminu na druhé straně místnosti. Dojdi k výtahu a ... teď už se můžeš pozvracet :)

#poučení Občas je potřeba vytvořit portál na velkou vzdálenost#Portálem nemusíš projít, ale jen pro něco dosáhnout#Vytvořením obou portálů v zemi se dostaneš do Houpačky, což znamená, že nikdy nedopadneš na zem#V houpačce nezrychluješ ani nezpomaluješ (Perpetum-mobile) #úkol 1 19

Poslední test, ve kterém konečně dostaneš slíbený dortík :). Dojdi k šikmým zdím, a použij trik, který už zde jednou byl. Tedy vytvoř Oranžový portál na šikmině napravo (pod Socketem). Až se Náboj odrazí od šikminy nalevo, vytvoř na ní Modrý portál. Počkej si na jezdící plošinu a vlez na ní.

Skrč se pod pístem. V rohu vyskoč na mříž a z ní zpět na plošinu. Až se plošina přiblíží ke dveřím, seskoč, rychle stiskni tlačítko a vrať se na plošinu. Skrč se a projeď dveřmi. Teď se musíš zbavit Náboje. Střel Modrý portál někam ke stropu a Oranžový na zeď, kde se Náboj odráží. Hned, jak náboj projde portálem, střel Modrý konec někam jinam, aby se Náboj nemohl vrátit.

Dojedeš ke zdi. Střel Modrý konec nalevo do prostoru těsně za zdí. Oranžový konec střel do zdi a portálem proskoč tak, abys opět skončila na plošině. Teď si dojeď pro dortík.

Ouvej, dortík nedostaneš, ale dortík bude z tebe (tedy upečeš se :). Střel Modrý portál do vysoké zdi přímo proti sobě a oranžový někam k sobě. Proskoč a jsi v bezpečí.

#poučení Dortík je podvod!!! Rychl navigace

2. Útěk

#úkol 2 1

Na závěrečný večírek nečekej, vytvoř Modrý portál až u stropu na zdi proti výhni, otevři Oranžový portál a skoč do něj. Letíš dolů a tak otevři nový Oranžový portál. Tím přeskočíš do prostoru s nádržemi. Chodbou se vydej za svobodou. Až se pod tebou zřítí schody, použij portály. Otevři dveře a vyběhni po schodech. U mříže zamčené na zámek střel Modrý portál do zdi za mříží, vytvoř si Oranžový konec a projdi. Dveřmi projdi k ventilaci.

Prostřel Oranžový konec větrákem a vrať se k Modrému, kterým projdi. Střel Modrý konec na druhý konec mísnosti a projdi portálem. Dveře nejdou otevřít a tak střel Modrý konec co nejblíže stropu (a zdi s dveřmi). Oranžový konec střel na zem pod něj, proskoč, proskoč znovu za letu a doskočíš na ochoz. Jdi doprava (kde jsou vidět červené mříže) a po schodech dolu. Podívej se nahoru nad schody (nalevo od značky na zdi) a střel tam portál. Druhý konec vytvoř na zemi a proskoč.

Všimni se rozpadlého ochozu na druhé straně. Vytvoř proti němu Modrý portál, skoč dolu a vytvoř pod sebou Oranžový portál. Doskočíš na ochoz a tak pokračuj po schodech nahoru. Skoč do roury a nech se odnést... zpět do testovací místnosti. Stoupni si na tlačítko, prostřel dveřmi Modrý portál, vytvoř si Oranžový a projdi. Skoč do výtahové šachty.

#úkol 2 2

Vytvoř modrý portál na nízkém stropě za mříží, Oranžový na dvě výtahové šachty a proskoč. Vylez na zadní vyjížděcí píst a až vyjede, střel Oranžový portál na horní desku plošiny, díky které jsi se sem dostal. Seskoč a dojdi k velkému vodorovnému pístu. Skrč se a vlez pod plošinu. Nad hlavou si vytvoř Modrý portál a vyskoč. Až vyjede vodorovný píst, přeběhni po něm dál.

Dojdi k mříži a střel skrz ní Modrý portál. Vrať se, počkej, až přijede píst a přejdi po něm k Oranžovému, do kterého skoč. Střel Oranžový portál nahoru ke stropu a skoč do Modrého. Chodbou projdi dál.

#úkol 2 3

Vyskoč na prostřední píst a nech se odvézt nahoru. Střel Modrý portál do chodby před sebou, seskoč a vytvoř Oranžový konec. Projdi a seskoč do další místnosti. Střel Modrý konec na vyšší strop nalevo - ale na jeho vzdálenější konec. Pak střel Oranžový konec nad jeden z pístů napravo. Vyskoč na něj a nech se protlačit portálem. Po pístech přeskákej na plošinu.

Všimni si pístu nad hlavou a až zajede, střel v jeho úrovni Modrý portál ke stropu. Až píst vyjede, střel Oranžový do podlahy a proskoč. Z pístu střel Modrý konec na druhou stranu, skoč dolu a vytvoř pod sebou Oranžový konec. Přeskočíš na plošinu.

Pomocí portálů projdi kolem pístů. V místnosti najdi nápis "Over here" a střel nad něj Oranžový portál co nejvýše to půjde. Vytvoř si Modrý konec a skoč na nějaký píst. Vytvoř Modrý konec u stropu naproti, a Oranžovým portálem skoč na dva podélné písty. Střel Oranžový portál na podlahu za mříží. Skoč na dno místnosti, vytvoř si pod sebou Modrý portál a proskoč.

Až se tam dostaneš, skoč do díry a po rouře jdi dál. Seskoč dolu a dojdi k pístu. Střel Modrý konec do zdi nalevo nad místo, kde se jí píst dotýká. Vrať se, ve zdi (těsně nad vodou) vytvoř Oranžový konec a přeskoč na píst. Pokračuj dál a skoč do díry.

#úkol 2 3

Jdi chodbou a zkus přejít písty. Otevřou se a propadneš do místnosti dole. Otoč se - vidíš dveře před sebou, nalevo a napravo. Jdi k těm nalevo a připrav si Modrý portál vedle nich. Až se otevřou, střel do nich Oranžový konec a projdi portálem. Vypni střílnu a připrav se na otevření prostředních dveří. Až se tak stane, střel do nich Modrý portál a projdi. Vypni střílnu a připrav se na poslední dveře. Po otevření do nich střel Oranžový konec a vypni střílnu.

Podívej se na robotické rameno nad střílnou a všimni si šipky za ní. V prostoru, kam ukazuje šipka, najdi vhodnou zeď a střel na ní Modrý portál. Projdi portálem tak, abys skočila na rouru. Přejdi na její konec a přeskoč na ochoz. Dojdi k ventilaci a seskoč ke střílně.

Až se otevřou dveře, seskoč dolu. Střel Modrý portál na vzniklou šikminu (dveře) a vytvoř Oranžový průchod ve zdi. Prolez, skoč dolu a za letu vytvoř Oranžový konec. Dostaneš se na protější ochoz a tak pokračuj dál.

#úkol 2 4

Projdi chodbou do mísnosti s tlačítkem a stiskni ho. Až se na tebe zaměří raketa a rozbije sklo, rychle vběhni do místnosti k protějšímu sklu.

Počkej, až se raketa zaměří, a uskoč. Rozbitým sklem projdi do mísnosti a vejdi do chodby. Dojdi do další mísnosti, kde není východ. Vytvoř Modrý portál proti sklu, vrať se do předchozí mísnosti a umísti Oranžový portál na zeď proti raketometu. Projdi portál a stůj před ním. Počkej až se zaměří raketa, uskoč a nech raketu rozbít sklo.

Projdi rozbitým sklem. Teď se musíš dostat do šachty, která je ale moc vysoko. V místě, kde je napsáno "Over here" si vytvoř Modrý portál. Vrať se do mísnosti s raketometem a vytvoř Oranžový portál ve vhodném místě. Teď si všimni počítačů naskládaných na poličce. Čtyři z nich si postupně odnes k šachtě a vytvoř z nich sloupec. Vyskoč z něj do šachty.

Vylez na větrák a skrč se. Všimni si příhodné zdi v místnosti dole a střel tam Oranžový portál. Vrať se šachtou zpět a projdi portálem. Střel Modrý portál k sobě, Oranžový doprava nad roury a projdi. Jdi doleva.

#úkol 2 5

Pomocí portálu se dostaň přes vodu. Skrz malou mřížku nad šipkou vytvoř portál a projdi nahoru. Ze stoky se dostaň opět portálem do mísnosti. Rychle si vytvoř Modrý portál a až se otevřou dveře se střílnami, rychle do jedné z nich střel Oranžový portál a projdi. Vypni střílnu a jsi na chvíli v bezpečí.

Střel portál do dalších dveří, projdi a vypni střílnu. Takhle se zbav všech v místnosti. Nakonec se dostaň ke střílně v nejvyšší díře. Odtud střel Modrý portál do protější šikmé desky, skoč dolu a vytvoř si Oranžový portál a pořád to opakuj. Až budeš skákat dostatečně vysoko, abys dostřelil na vyšší šikmou desku, střel do ní Modrý portál. Opět se pomocí Oranžových portálů dostaň až na plošinu naproti.

Jdi chodbou a až se snesou dvě střílny, střel mezi ně Modrý portál. Vrať se a vytvoř si Oranžový. Projdi a zbav se střílen. Podívej se nahoru a přesvědč se, že Modrý portál je pod dírou ve stropě. Jdi zpět do velké místnosti, skoč dolu a za letu vytvoř Oranžový portál. Tím vyskočíš skrz díru výš.

#úkol 2 6

Pomocí portálu se dostaň na ochoz nad motory. Projdi po ochoze a chodbou dál. Napravo si můžeš prohlídnout prezentaci o Black Mesa a pak se dej chodbou dál. Nakonec se dostaneš k Instruktážnímu počítači.

Během rozhovoru z něj upadne fialová koule. Seber ji a odnes dozadu ke spalovně (stejná jako jsi v ní ničil Kamarádku). Na zdi vedle si vytvoř Modrý portál. Jdi do kukaně na straně mísnosti a připrav si Oranžový portál na zdi (později ho můžeš pro uryhlení střílet přímo od Spalovny). Stiskni tlačítko v kukani, projdi portálem a hoď fialovou kouly do spalovny. Vrať se portálem do kukaně.

Až se začne místnost zaplňovat plynem, vytvoř jeden portál na stěně naproti nad trubkami. Druhý vytvoř u země a nalákej do něj raketu z raketometu. Až raketa zasáhne Instruktážní počítač (pokud se to nepovedlo, změň polohu Modrého portálu), upadne z něj další koule. Seber ji a spal. Postup opakuj znovu. Další koule ale spodne na plošinu vysoko nahoře, takže musíš vytvořit Modrý portál u stropu a pomocí skoků do Oranžového se tam dostat.

Až spálíš modrou kouli, ustřel (pomocí rakety) další, červenou. Ta zůstane jenom tak viset ve vzduchu. Musíš u ní vytvořit Modrý portál až těsně u stropu, skočit do Oranžového a pokusit se na kouli spadnout. Když se to nepovede, změň umístění Modrého portálu. Až bude koule na zemi, spal ji!

To byla poslední, tak sleduj, co se stane dál.


Závěr

Přeci jen jsi nakonec dostala slíbený dort a dokonce pěknou písničku na závěr.

Rychl navigace

3. Vylepšené mísnosti

Tímhle hra nekončí. Zaprvé můžeš znovu projít Testovací místnosti a pokus se splnit všechny Achievements (viz stejnojmenná položka v menu) nebo si pod Bonus maps spustit Advanced tests. To jsou místnosti použité při testech, ale změněné tak, aby nebyly tak jednoduché.

Návod na tyhle místnosti napíšu někdy časem...

Rychlá navigace

Credits

Made by Nothrem Sinsky © 2007 - Všechna práva vyhrazena.

Návod sepsal:

Nothrem Sinsky

hl2-portal@nothrem.cz

S použitím:

JEWE - 'Just Edit' Walkthrough Engine

Editable engine for walkthroughs developed by Nothrem Sinsky

Zdroj obrázků a dalších informací:

Screeshoty ze hry

Portal Icon by ~Th3-ProphetMan from deviantart.com

Historie návodu:

11.10.2007Sepsání návodu na dokončení hry
12.10.2007Úprava JEWE
Kontrola návodu